Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich RP Okręg Pomorski Okręg Bydgoski Okręg Poznański Okręg Szamotulski Okręg Leszczyński Okręg Ostrowski Okręg Śląski Okręg Krakowski Okręg Centralny Okręg Zachodniopomorski

OKRĘG ZACHODNIOPOMORSKI

Okręgi
Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP

I OKRĘG POMORSKI *
II OKRĘG BYDGOSKI *
III OKRĘG POZNAŃSKI *
IV OKRĘG SZAMOTULSKI *
V OKRĘG LESZCZYŃSKI *
VI OKRĘG OSTROWSKI *
VII OKRĘG ŚLĄSKI *
VIII OKRĘG KRAKOWSKI *
IX OKRĘG CENTRALNY **
X OKRĘG ZACHODNIOPOMORSKI **

* - okręgi historyczne, funkcjonujące w okresie II RP
** - okręgi utworzone po reaktywacji Zjednoczenia KBS RP w 1991 r.


Zarząd OZ:
Robert Robak (SzBK Szczecinek) - prezes
Wojciech Kuśnierek (KBS Wolin) - wiceprezes
Marek Woś (KBS Gryfino) - marszałek
Sławomir Mikosza (SzBK Szczecinek) - sekretarz
Piotr Modzelewski (KBS Gryfino) - skarbnik
Przemysław Dominiuk (KBS Wolin) - strzelmistrz


X. OKRĘG ZACHODNIOPOMORSKI Oficjalna strona Bractwa Facebook
1 Bractwo kurkowe w Gryfinie http://www.bkgryf.pl/  
2 Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Wolinie   https://www.facebook.com/KurkoweBractwoStrzeleckieWWolinie/
3 Szczecineckie Bractwo Kurkowe w Szczecinku http://www.szczecineckiebractwokurkowe.pl/ https://www.facebook.com/Szczecineckie-Bractwo-Kurkowe-372025559555982/