Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich RP Okręg Pomorski Okręg Bydgoski Okręg Poznański Okręg Szamotulski Okręg Leszczyński Okręg Ostrowski Okręg Śląski Okręg Krakowski Okręg Centralny Okręg Zachodniopomorski
Featured

Ceny energii elektrycznej na obiektach brackich

LogoSzanowni Bracia i Siostry strzelcy!
Do 30 listopada br. m.in. organizacje pozarządowe powinny złożyć oświadczenie swoim dostawcom prądu o korzystaniu z maksymalnej ceny prądu 785 zł/MWh, czyli 79 groszy/kWh.

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej ...      do dnia 30 listopada 2022 mali i średni przedsiębiorcy (w tym firmy jednoosobowe) oraz tzw. podmioty wrażliwe m.in. szkoły, szpitale, spółki komunalne, samorządy oraz "podmiot będący - ( m.in.)

- organizacją pozarządową w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy, w zakresie, w jakim zużywają energię elektryczną na potrzeby działalności pożytku publicznego" (Art.2, pkt.2, lit. e - ustawy)

powinni złożyć oświadczenie swoim dostawcom prądu o korzystaniu z maksymalnej ceny prądu 785 zł/MWh, czyli 79 groszy/kWh. Jeżeli oświadczenie zostanie złożone do 30 listopada maksymalne ceny będą stosowane od 1 grudnia. Oświadczenia złożone po 30 listopada skutkują tym, że cena maksymalna zacznie obowiązywać od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie.

W załączeniu przesyłam treść rozporządzenia wraz ze wzorem oświadczenia.

Z brackim pozdrowieniem
Mariusz Wegner
strzelmistrz  ZKBS RP

Więcej informacji: https://samorzad.infor.pl