Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich RP Okręg Pomorski Okręg Bydgoski Okręg Poznański Okręg Szamotulski Okręg Leszczyński Okręg Ostrowski Okręg Śląski Okręg Krakowski Okręg Centralny Okręg Zachodniopomorski
Featured

20.08.2021 r. Prośba o wsparcie dla rodziny brata kurkowego

Pomoc

Zwracamy się z apelem o pomoc dla rodziny brat Jana z Poznańskiego Bractwa Kurkowego. Od przypadkowej iskry spalił się warsztat samochodowy jego syna, pełen narzędzi i zabytkowych samochodów. Z czwórką dzieci, młodym jest bardzo trudno i po pożarze sytuacja rodziny stała się wręcz dramatyczna.

Przekazujemy więc apel Fundacji która pomaga poszkodowanej rodzinie.

https://zrzutka.pl/bkzkuu

Sekretarz Zarządu ZKBS RP
brat January Bątkiewicz