Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich RP Okręg Pomorski Okręg Bydgoski Okręg Poznański Okręg Szamotulski Okręg Leszczyński Okręg Ostrowski Okręg Śląski Okręg Krakowski Okręg Centralny Okręg Zachodniopomorski
Featured

22.06.2021 r. Komunikat Zarządu Zjednoczenia

Logo
KOMUNIKAT ZARZĄDU ZKBS RP

Do biura Zjednoczenia wpłynęło pismo od Sekretarza Regionu V EGS Pawła Przychodniaka dotyczące organizacji XXII Europejskich Spotkań Strzelców Historycznych w sierpniu 2027 roku. Zgodnie z przyjętą przez  EGS rotacją okręgów odnośnie organizacji Europejskich Spotkań w roku 2027 takowe spotkania winny odbyć się w Regionie V EGS. Zwracamy się do Bractw członków Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczpospolitej Polskiej o nadsyłanie aplikacji na organizację w/w spotkań w sierpniu 2027 r.

Aplikacje uwzględniające wymagania podane w Załącznikach Nr 1 i 2 (załączniki poniżej) należy przesłać do biura Zjednoczenia w Poznaniu w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r., z dopiskiem na kopercie „Aplikacja 2027 r.”.
Dodatkowo, oprócz wszystkich danych wymaganych przez załączniki, proszę podać ilość miejsc noclegowych dostępnych podczas spotkań w promieniu 50 km od miejsca organizacji spotkań.
Weryfikacja zgłoszeń i rekomendacja do Regionu V EGS nastąpi do 30 września 2022 r.

W imieniu Zarządu ZKBS RP
V-ce Prezes ZKBS RP
Andrzej Pawłowski
Poznań 22.06.2021 r.