Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich RP Okręg Pomorski Okręg Bydgoski Okręg Poznański Okręg Szamotulski Okręg Leszczyński Okręg Ostrowski Okręg Śląski Okręg Krakowski Okręg Centralny Okręg Zachodniopomorski
Featured

25.04.2024 r. Zdzisław Grzelka nadal starszym Bractwa Kurkowego w Krakowie

24 04 25 Zdzisław GrzelkaWalne Zgromadzenie Sprawozdawczo Wyborcze w krakowskim Bractwie Kurkowym, które odbyło się 25 kwietnia 2024 r.  zakończyło się wyborami nowego starszego, nowej Rady Starszych, oraz członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Brackiego.

Starszym wybrano ponownie Zdzisława Grzelkę, który wygrał przewagą 30 głosów z Adamem Rajpoldem.
Do nowej Rady Starszych weszli: Lech Sobieszek, Marek Zuski, Krzysztof Matzka, Maciej Godny, Dariusz Baster, Grzegorz Adamski, Krystian Grzybek, Janusz Chwajoł, Tomasz Nowak, Janusz Wójcik, Krzysztof Wójcik. Do końca kadencji (01.06.2024) w Radzie Starszych ma miejsce król kurkowy Reginald Sas Jaworski „Godziwy”.

Okręgi
Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP

I OKRĘG POMORSKI *
II OKRĘG BYDGOSKI *
III OKRĘG POZNAŃSKI *
IV OKRĘG SZAMOTULSKI *
V OKRĘG LESZCZYŃSKI *
VI OKRĘG OSTROWSKI *
VII OKRĘG ŚLĄSKI *
VIII OKRĘG KRAKOWSKI *
IX OKRĘG CENTRALNY **
X OKRĘG ZACHODNIOPOMORSKI **

* - okręgi historyczne, funkcjonujące w okresie II RP
** - okręgi utworzone po reaktywacji Zjednoczenia KBS RP w 1991 r.


Zarząd OK:
Jan Dziura-Bartkiewicz – prezes


  VIII. OKRĘG KRAKOWSKI Oficjalna strona Bractwa Facebook
1. Towarzystwo Strzeleckie „Bractwo Kurkowe” w Krakowie http://bractwo-kurkowe.pl/pl/  https://www.facebook.com/750TSBK/ 
2. Towarzystwo Strzeleckie „Bractwo Kurkowe” w Tarnowie http://www.bractwo-kurkowe-tarnow.pl/   
3. Strzeleckie Bractwo Kurkowe Dworu Karwacjanów w Gorlicach http://bractwokurkowe.gorlice.pl/   
4. Bractwo Kurkowe w Ciężkowicach    
5. Lubelskie Bractwo Strzelców Kurkowych