Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich RP Okręg Pomorski Okręg Bydgoski Okręg Poznański Okręg Szamotulski Okręg Leszczyński Okręg Ostrowski Okręg Śląski Okręg Krakowski Okręg Centralny Okręg Zachodniopomorski
Featured

01.11.2022. Bracka kwesta na Rakowicach

IMG 6159
Bracia kurkowi, jak zawsze kwestują na Rakowicach. W tym roku pod wodzą króla kurkowego AD 2019-2021 Adama Rajpolda, marszałków Macieja Żółcińskiego i Piotra Pateckiego z Michałem Dudziewiczem Krzysztofem Koskiem oraz Janem Szuro, z dwiema jego wnuczkami zbierali pieniądze na odnowienie grobowców na krakowskim cmentarzu Rakowice.

Jak zawsze bracia odwiedzili groby zmarłych zasłużonych dla Bractwa osób. Tym razem reprezentacja bracka była na grobach: Edmunda Klemensiewicza, Antoniego Chmurskiego, prezydenta Juliusza Leo, ułanów spod Rokitnei i prezesa Wincentego Bogdanowskiego.

W piątek, 29.10. br., na kilka dni przed Świętem Zmarłych, jak co roku odwiedziliśmy groby, tych, którzy odeszli już z świata żywych. Zapaliliśmy znicze i zostawiliśmy na grobach żałobne chorągiewki. W akcji uczestniczyli bracia: Rafał Wolfram i Marian Satała.
Pielgrzymkę po cmentarzach rozpoczęliśmy od Salwatora, na którym spoczywa wielu braci kurkowych, w tym królów, prezesów, członków honorowych. Marsz zaczęliśmy od grobu brata honorowego, generała Bronisława Kwiatkowskiego, tragicznie zmarłego w katastrofie lotniczej w Smoleńsku w 2010 roku. Byliśmy u ks. bp. Albina Małysiaka- brata honorowego oraz Franciszka Ziejki, też brata honorowego. Potem zapaliliśmy znicze królowi Józefowi Turbasie i przeszliśmy do grobowca rodziny Majów. Tu spoczywa nasz król i prezes Zdzisław Maj, w pobliżu jest grób brata Janusza Gawora, w kolejnej alejce spoczywają król kurkowy Stanisław Lelek, brat Andrzej Gołda i brat Władysław Selwa, król kurkowy Eugeniusz Kowalski i brat Stanisław Kapuściński - król Okręgu Krakowskiego Bractw Kurkowych.
Potem pojechaliśmy na Cmentarz Podgórski, do króla kurkowego Mariana Łodzińskiego, króla i prezesa Bolesława Bolechały, króla Józefa Bobuli i króla Zygmunta Skwarczyńskiego.
Na cmentarzu w Bieżanowie pochowany jest król kurkowy Aleksander Nowak.
Najwięcej grobów brackich jest na Rakowicach. Poszliśmy na groby: marszałka Jarosława Marchwickiego, króla Ludwika Zieleniewskiego, króla kurkowego Leona Zieleniewskiego, króla kurkowego Chrystiana Hausslera, królów kurkowych: Józefa Louisa, Tadeusza Kozłowskiego, Adolfa Pollera, Tadeusza Polaczka-Korneckiego, Jana Kantego Federowicza, królów kurkowych Jana Gwalberta Oremusa i Antoniego Oremusa, brata honorowego, ojca Adama Studzińskiego, brata honorowego Tadeusza Piekarza, brata honorowego gen. broni Włodzimierza Potasińskiego, króla kurkowego Leona Grzybka, wiceprezesa Stanisława Rowińskiego, króla kurkowego Feliksa Adamskiego. Zapaliliśmy światło także na grobie króla kurkowego Kazimierza Ostrowskiego i przy grobowcu ułanów spod Rokitnej, których ciała ekshumowano dzięki staraniom mec. Ostrowskiego i Bractwa Kurkowego.
Na cmentarzu w Batowicach nawiedziliśmy miejsce wiecznego spoczynku brata Michała Waszkiewicza oraz brata redaktora Janusza Michalczaka.

Okręgi
Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP

I OKRĘG POMORSKI *
II OKRĘG BYDGOSKI *
III OKRĘG POZNAŃSKI *
IV OKRĘG SZAMOTULSKI *
V OKRĘG LESZCZYŃSKI *
VI OKRĘG OSTROWSKI *
VII OKRĘG ŚLĄSKI *
VIII OKRĘG KRAKOWSKI *
IX OKRĘG CENTRALNY **
X OKRĘG ZACHODNIOPOMORSKI **

* - okręgi historyczne, funkcjonujące w okresie II RP
** - okręgi utworzone po reaktywacji Zjednoczenia KBS RP w 1991 r.


Zarząd OK:
Jan Dziura-Bartkiewicz – prezes


  VIII. OKRĘG KRAKOWSKI Oficjalna strona Bractwa Facebook
1. Towarzystwo Strzeleckie „Bractwo Kurkowe” w Krakowie http://bractwo-kurkowe.pl/pl/  https://www.facebook.com/750TSBK/ 
2. Towarzystwo Strzeleckie „Bractwo Kurkowe” w Tarnowie http://www.bractwo-kurkowe-tarnow.pl/   
3. Strzeleckie Bractwo Kurkowe Dworu Karwacjanów w Gorlicach http://bractwokurkowe.gorlice.pl/   
4. Bractwo Kurkowe w Ciężkowicach    
5. Lubelskie Bractwo Strzelców Kurkowych