Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich RP Okręg Pomorski Okręg Bydgoski Okręg Poznański Okręg Szamotulski Okręg Leszczyński Okręg Ostrowski Okręg Śląski Okręg Krakowski Okręg Centralny Okręg Zachodniopomorski
Featured

1.06.2024 r. 29. rocznica BSK „LECHITY”

24 06 01 Otwock1 czerwca br. na licencjonowanej strzelnicy sportowej „Muszkieter” w Kacprówku k. Garwolina odbyły się otwarte zawody strzeleckie z okazji XXIX-lecia Bractwa Strzelców Kurkowych „LECHITY”.

Część oficjalną otworzył Komendant Bractwa, brat Marek Majek, który przywitał uczestników i przybyłych gości.
Zaproszenie przyjęli bracia z Podlasko-Kozieradzkiego Bractwa Kurkowego Towarzystwa Strzeleckiego, bracia z Radomskiego Bractwa Strzelców Kurkowych, brat Tomasz Miliszkiewicz z Łomżyńsko-Drohickiego Bractwa Kurkowego Towarzystwa Strzeleckiego w Ciechanowcu, brat Jurgen Brunert z Niemiec, Krzysztof Stoń, Prezesa Wojskowego Koła Łowieckiego nr 194 „BAŻANT”, Władysław Sierpiński, Komendant OSP Wiązowna, Jerzy Mitek, Prezes Klubu Strzelectwa Sportowego „Snajper” w Garwolinie, Jerzy Przeździak, Starszy Cechu w Otwocku, ppłk Paweł Polkowski, szef logistyki Wojskowego Ośrodka Farmacji i Techniki Medycznej – Celestynów, Damian Matysiak, Dowódca Jednostki Strzeleckiej 1548 z drużyną, członkowie Bractwa Strzelców Kurkowych „LECHITY” z Otwocka.
Jerzy Przeździak odczytał Akt Nadania tytułu Króla Bractwa Strzelców Kurkowych „LECHITY” na rok 2024. Intronizacji dostąpił Maciej Martyna, któremu Marek Majka, Komendant Bractwa Strzelców Kurkowych „LECHITY” przekazał Łańcuch Królewski.
W wyniku wcześniej przeprowadzonych strzelań zdobywcą pucharu przechodniego Jurgena Brunerta z Bractwa w Kolonii został Józef Kopka z Otwocka. W związku z tym, że jest to trzecie zwycięstwo brata Józefa, puchar przechodzi na jego własność.
Jerzy Mitek w imieniu Klubu Strzelectwa Sportowego „Snajper” w Garwolinie przekazał na ręce Komendanta Bractwa Strzelców Kurkowych „LECHITY” grawerowaną plakietę z życzeniami z okazji XXIX jubileuszu powstania Bractwa Strzelców Kurkowych „LECHITY” i podziękowaniami za dotychczasową współpracę.
Ppłk Paweł Polkowski wraz z życzeniami przekazał okolicznościowy prezent.
Kolejnym etapem uroczystości jubileuszu XXIX-lecia było strzelanie do tarcz okolicznościowych i tarcz fundatorów oraz tarczy jubileuszowej siedemdziesięciolecia brata Marka Majka, Komendanta Bractwa Strzelców Kurkowych „LECHITY”. W zawodach wzięło udział 32 strzelców. Zwycięzcy w poszczególnych konkurencjach:
- w strzelaniu o tarczę Prezydenta Miasta Otwocka zwyciężył Paweł Pastuszka z RBSK w Radomiu,
- w strzelaniu o tarczę Starosty Otwockiego zwyciężył Tomasz Łuczak z KSS Snajper w Garwolinie,
- w strzelaniu o tarczę Burmistrza Sulejówka zwyciężył Tadeusz Laskus z BSK Lechity w Otwocku,
- w strzelaniu o tarczę Wójta Gminy Wiązowna zwyciężył Tomasz Miliszkiewicz z ŁDBKTS w Ciechanowcu,
- w strzelaniu o tarczę Wójta Celestynowa zwyciężył Michał Sztylka z KSS Snajper w Garwolinie,
- w strzelaniu o tarczę Bractwa Strzelców Kurkowych „LECHITY” zwyciężył Paweł Pastuszka z RBSK w Radomiu,
- w strzelaniu o Tarczę Jubileuszową siedemdziesięciolecia Marka Majka zwyciężył Paweł Pastuszka z Radomskiego Bractwa Strzelców Kurkowych.
Kolejnym punktem zawodów były prestiżowe strzelania o szablę Marszałka Józefa Piłsudskiego i szablę generała Juliana Pobóg-Filipowicza.
- zdobywcą szabli Marszałka Józefa Piłsudskiego, po skutecznym rozbiciu Kura został Tomasz Miliszkiewicz z ŁDBKTS w Ciechanowcu,
- szablę generała Juliana Pobóg-Filipowicza wywalczył Zdzisław Laskus z BSK Lechity Otwock.
Bractwo Strzelców Kurkowych „LECHITY” składa serdeczne podziękowania Prezydentowi Miasta Otwocka, Zarządowi Powiatu Otwockiego, Burmistrzowi Miasta Sulejówka, Wójtowi Gminy Wiązowna oraz Wójtowi Gminy Celestynów za wsparcie finansowe naszej uroczystości.
29-lecie BSK Lechity 29-lecie BSK Lechity 29-lecie BSK Lechity
29-lecie BSK Lechity 29-lecie BSK Lechity 29-lecie BSK Lechity
29-lecie BSK Lechity 29-lecie BSK Lechity 29-lecie BSK Lechity
29-lecie BSK Lechity 29-lecie BSK Lechity 29-lecie BSK Lechity
29-lecie BSK Lechity 29-lecie BSK Lechity 29-lecie BSK Lechity
29-lecie BSK Lechity 29-lecie BSK Lechity 29-lecie BSK Lechity
29-lecie BSK Lechity 29-lecie BSK Lechity 29-lecie BSK Lechity
29-lecie BSK Lechity 29-lecie BSK Lechity 29-lecie BSK Lechity
29-lecie BSK Lechity 29-lecie BSK Lechity 29-lecie BSK Lechity

Z brackim pozdrowieniem
Komendant Bractwa Strzelców Kurkowych
„LECHITY”
Marek Majek

Okręgi
Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP

I OKRĘG POMORSKI *
II OKRĘG BYDGOSKI *
III OKRĘG POZNAŃSKI *
IV OKRĘG SZAMOTULSKI *
V OKRĘG LESZCZYŃSKI *
V OKRĘG OSTROWSKI *
VII OKRĘG ŚLĄSKI *
VIII OKRĘG KRAKOWSKI *
IX OKRĘG CENTRALNY **
X OKRĘG ZACHODNIOPOMORSKI **

* - okręgi historyczne, funkcjonujące w okresie II RP
** - okręgi utworzone po reaktywacji Zjednoczenia KBS RP w 1991 r.


Adres Siedziby Okręgu 94-303 Łódź ul. Konstantynowska 1
Adres Mailowy Okręgu: zarzad.oc.zkbs@wp.pl | jan@klauza.com.pl

Zarząd OC:
Jan Klauza (KBSK Kalisz) - prezes
Ignacy Ściborek (ŁTSBK Łódź) - wiceprezes
Robert Gajewski (ŁTSBK Łódź) - strzelmistrz
wakat  - sekretarz
Jerzy Kowalski (STSBK Sieradz) - zastępca sekretarza
Michał Wieremiejczyk (BSK Warszawa) - marszałek
Ryszard Kopczyński (KBSK Kalisz) - skarbnik
Paweł Pastuszka (BK Radom) - ławnik
Szczepan Wereszko (PKBK Konstantynów Lubelski) - ławnik

  IX. OKRĘG CENTRALNY Oficjalna strona Bractwa Facebook
1. Kaliskie Bractwo Strzelców Kurkowych http://www.bractwokurkowe.kalisz.pl/ https://www.facebook.com/Kaliskie-Bractwo-Strzelc%C3%B3w-Kurkowych-223424924383921/
2. Łódzkie Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe https://bractwokurkowe-lodz.pl/ https://www.facebook.com/BractwoKurkoweLodz/
3. Sieradzkie Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe http://sieradzkiebractwokurkowe.pl/  
4. Łomżyńsko-Drohickie Bractwo Kurkowe Towarzystwo Strzeleckie    
5. Świętokrzyskie Bractwo Kurkowe Towarzystwo Strzeleckie   https://www.facebook.com/SwietokrzyskieBractwo/
6. Radomskie Bractwo Strzelców Kurkowych    
7. Bractwo Kurkowe im. św. Sebastiana w Radomiu https://bractwokurkowe.radom.pl/ https://www.facebook.com/bractwokurkoweradom/
8. Podlasko-Kozieradzkie Bractwo Kurkowe    
9. Łaskie Bractwo Strzelców Kurkowych   https://www.facebook.com/BractwoKurkoweLask/
10. Bractwo Strzelców Kurkowych „Lechity"    
11. Mazowiecko-Podlaskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Broku    
12. Bractwo Strzelców Kurkowych im. Jana Kilińskiego w Warszawie   https://www.facebook.com/WarszawskieBractwoStrzeclowKurkowych/
13. Kresowe Bractwo Strzelców Kurkowych im. Orła Białego w Terespolu