Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich RP Okręg Pomorski Okręg Bydgoski Okręg Poznański Okręg Szamotulski Okręg Leszczyński Okręg Ostrowski Okręg Śląski Okręg Krakowski Okręg Centralny Okręg Zachodniopomorski
Featured

25.05.2024. 30-lecie reaktywacji ŁTS BK

Jubileusz 200-lecia i 30-lecia reaktywowania działalności ŁTS BK 25 maja br. rozpoczęliśmy nasze uroczystości z okazji naszego jubileuszu 200-lecia i 30-lecia reaktywowania działalności, częścią oficjalną, z udziałem władz miasta Łodzi i Zarządu Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczpospolitej Polskiej. Odbyły się one w naszej siedzibie przy ul. Konstantynowskiej 1. Przybyli na nie m.in. Hanna Zdanowska - Prezydent Miasta Łodzi , Adam Wieczorek - Wiceprezydent Miasta, Marcin Gołszewski - b. Przewodniczący Rady Miejskiej, Paulina Setnik - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej, Mariusz Goss - UMŁ Redaktor Naczelny KMŁ.

Zarząd Zjednoczenia reprezentowali bracia: Lech Magnuszewski - Prezes Zarządu Zjednoczenia. Jan Klauza - Prezes Zarządu Okręgu Centralnego, Michał Wieremiejczyk - Wiceprezes, Arkadiusz Muller - Skarbnik i Krzysztof Tyda - Strzelmistrz Zjednoczenia.

Przybyło wielu przyjaciół, m.in. insp. Dariusz Dziurka, st. bryg. Jacek Konciak, Marcin Posmyk - Prezes KS "Dziesiątka" LOK, Bronisław Kałużny - Prezes KSS "Strzelec" oraz przedstawiciele Łódzkiego Związku Strzelectwa Sportowego.

Były też delegacje bractw: Bractwa Strzelców Kurkowych z Warszawy, Kaliskiego Bractwa Strzelców Kurkowych, Sieradzkiego Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe, Radomskiego Bractwa Strzelców Kurkowych, Bractwo Strzelców Kurkowych z Otwocka, Kresowego Bractwa Strzelców Kurkowych z Terespola, Łomżyńsko-Drohickiego Bractwa Kurkowego z Ciechanowca, Podlasko-Kozieradzkie Bractwo Kurkowe TS oraz nowe bractwo Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Białej Podlaskiej oraz wielu innych. Serdecznie dziękujemy.

Uroczystości rozpoczęły się wystrzałem armatnim i wybiciem 12 gongów brackim dzwonem. Wprowadzenie pocztu sztandarowego i Hejnał Miasta Łodzi „Prząśniczka” - odegrany przez hejnalistę. Przywitanie zaproszonych uczestników i trzy salwy armatnie za Ojczyznę, Miasto Łódź i Łódzkie Bractwo. Następnie wspomnienie 19 naszych Braci zmarłych w okresie 30-lecia i odegrana "Cisza"… Wspomnienie historyczne w relacji Ryszarda Bonisławskiego.

Najważniejszy element wydarzenia to odczytanie Aktu Nadania Orderu Zasługi Zjednoczenia Krzyża Zasługi - z numerem 001 w kraju.
Jubileusz 200-lecia i 30-lecia reaktywowania działalności ŁTS BK
Jubileusz 200-lecia i 30-lecia reaktywowania działalności ŁTS BK Jubileusz 200-lecia i 30-lecia reaktywowania działalności ŁTS BK Jubileusz 200-lecia i 30-lecia reaktywowania działalności ŁTS BK
Jubileusz 200-lecia i 30-lecia reaktywowania działalności ŁTS BK Jubileusz 200-lecia i 30-lecia reaktywowania działalności ŁTS BK Jubileusz 200-lecia i 30-lecia reaktywowania działalności ŁTS BK

Wręczenia dokonali br. Lech Magnuszewski i br. Jan Klauza. Dokonano prezentacji nowego orderu przy wielkiej akceptacji zebranych.

W kolejnym punkcie wystąpił Marcin Gołaszewski, który przypomniał ważny fakt przyznania przez Radę Miasta w Łodzi Łódzkiemu Bractwu Odznaki "Za zasługi Miasta Łodzi". Odebrana ona została w dniu 17 maja w Pałacu Poznańskiego, a przyznana na wniosek Marcina Gołaszewskiego w dniu 10 kwietnia 2024.

Wielkie podziękowania.


Jubileusz 200-lecia i 30-lecia reaktywowania działalności ŁTS BK Jubileusz 200-lecia i 30-lecia reaktywowania działalności ŁTS BK Jubileusz 200-lecia i 30-lecia reaktywowania działalności ŁTS BK
Jubileusz 200-lecia i 30-lecia reaktywowania działalności ŁTS BK Jubileusz 200-lecia i 30-lecia reaktywowania działalności ŁTS BK Jubileusz 200-lecia i 30-lecia reaktywowania działalności ŁTS BK

W dniu naszego jubileuszu za zasługi w działalności statutowej zostali wyróżnieni Orderem Zasługi Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczpospolitej Polskiej w klasie:

Krzyż Komandorski z Gwiazdą:

1. Ryszard Dobiński,
2. Robert Gajewski,
3. Jerzy Kącki,
4. Edward Kulanty,
5. Andrzej Sylwestrzak..

Krzyż Komandorki z Mieczami:

1. Marek Kijański,
2. Andrzej Mariański,
3. Michał Suwalski,
4. Włodzimierz Tłokiński,
5. Jarosław Wieczorek,
6. Andrzej Zdziennicki,

Krzyż Komandorski:

1. Adam Dziki,
2. Marek Bartel,
3. Bronisław Kałużny,
4. Włodzimierz Szewczyk.

Krzyż Oficerski:

1. Zdzisław Szewczyk

Krzyż Rycerski:

1. Piotr Krawczyk,
2. Marcin Latek,
3. Mateusz Mikołąjczyk.

Ponadto za zasługi dla Okręgu Centralnego Zjednoczenia KBSRP medalem Za Zasługi dla Rozwoju Kurkowych Bractw Strzeleckich RP:

1. Mariusz Goss - w klasie Złoty
2. Ryszard Bonisławski - w klasie Srebrny.

Ordery wręczył br. Lech Magnuszewski - Prezes wraz z członkami Zarządu Janem Klauzą, Arkadiuszem Mullerem i Krzysztofem Tydą.

W imieniu odznaczonych zabrał głos br. Andrzej Mariański.

Serdeczne gratulacje dla odznaczonych !!!

Jubileusz 200-lecia i 30-lecia reaktywowania działalności ŁTS BK Jubileusz 200-lecia i 30-lecia reaktywowania działalności ŁTS BK Jubileusz 200-lecia i 30-lecia reaktywowania działalności ŁTS BK
Jubileusz 200-lecia i 30-lecia reaktywowania działalności ŁTS BK Jubileusz 200-lecia i 30-lecia reaktywowania działalności ŁTS BK Jubileusz 200-lecia i 30-lecia reaktywowania działalności ŁTS BK

Ważną częścią wczorajszego jubileuszu był turniej strzelecki na naszej strzelnicy w strzelaniu z karabinu sportowego.
O godz. 10.00 bracia łódzcy przeprowadzili strzelanie do "Kura" o tytuł Króla ŁTSBK. Królem został br. Robert Gajewski, I Wicekrólem Katarzyna Gajewska, a II Wicekrólem Włodzimierz Tłokiński.
Król ufundował beczkę piwa dla wszystkich obecnych uczestników spotkania.
W strzelaniu o tytuł Króla Okręgu Centralnego Zjednoczenia, najlepszym i tytuł zdobył br. Bronisław Kałuża. I Rycerzem został br. Andrzej Sylwestrzak, a II Rycerzem s. Katarzyna Taran.
W strzelaniu do brackiej tarczy jubileuszowej najlepszym okazał się br. Krzysztof Tyda. Drugie miejsce wystrzelała s. Dominika Sebastianiuk, a trzecie Tomasz Miliszkiewicz.
Złotą Łódkę Bracką zdobył br. Robert Gajewski, II miejsce zajęła Katarzyna Taran, a III Marek Bartel.
Puchar Prezydenta Miasta Łodzi wystrzelał br. Marek Bartel, II miejsce zdobył Arkadiusz Muller, a III Piotr Pastuszka.
Puchar Wojewody Łódzkiego zdobył Piotr Fryczka, II miejsce zajął Tomasz Miliszkiewicz, a III Krzysztof Tyda.
Puchar Marszałka Województwa Łódzkiego wystrzelała Katarzyna Gjewska, II miejsce zajął Tomasz Miliszkiewicz, a III Krzysztof Tyda.
Gratulacje dla najlepszych i podziękowania dla wszystkich uczestników strzelań turniejowych !!!

Jubileusz 200-lecia i 30-lecia reaktywowania działalności ŁTS BK  Jubileusz 200-lecia i 30-lecia reaktywowania działalności ŁTS BK Jubileusz 200-lecia i 30-lecia reaktywowania działalności ŁTS BK


W czasie uroczystości jubileuszowych miałem przyjemność wręczyć br. Lechowi Magnuszewskiemu - Prezesowi Zarządu Zjednoczenia KBS RP, w obecności br. Michała Wieremiejczyka - Wiceprezesa, br. Krzysztofa Tydy - Strzelmistrza Zjednoczenia i br. Arkadiusza Mullera - Skarbnika Zjednoczenia, Złotą Łódkę Bracką Łódzkiego Towarzystwa Strzeleckiego Bractwa Kurkowego.

Jubileusz 200-lecia i 30-lecia reaktywowania działalności ŁTS BK
Jubileusz 200-lecia i 30-lecia reaktywowania działalności ŁTS BK  Jubileusz 200-lecia i 30-lecia reaktywowania działalności ŁTS BK  Jubileusz 200-lecia i 30-lecia reaktywowania działalności ŁTS BK

Jest to serdeczne podziękowanie za odznaczenie sztandaru, przyznane ordery, złożone gratulacje, życzenia i obecność.
Złota Łódka Bracka jest naszym symbolem brackim, ale też nagrodą w głównym strzelaniu naszego bractwa.
Gratuluję braciom Krzysztofowi i Arkadiuszowi super celnego oka oraz wystrzelanych pamiątkowych trofeów.

Wiwat Łódzkie TS Bractwo Kurkowe !!!

Z jubileuszowymi pozdrowieniami
Ignacy Ścibiorek
Starszy Bractwa

Okręgi
Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP

I OKRĘG POMORSKI *
II OKRĘG BYDGOSKI *
III OKRĘG POZNAŃSKI *
IV OKRĘG SZAMOTULSKI *
V OKRĘG LESZCZYŃSKI *
V OKRĘG OSTROWSKI *
VII OKRĘG ŚLĄSKI *
VIII OKRĘG KRAKOWSKI *
IX OKRĘG CENTRALNY **
X OKRĘG ZACHODNIOPOMORSKI **

* - okręgi historyczne, funkcjonujące w okresie II RP
** - okręgi utworzone po reaktywacji Zjednoczenia KBS RP w 1991 r.


Adres Siedziby Okręgu 94-303 Łódź ul. Konstantynowska 1
Adres Mailowy Okręgu: zarzad.oc.zkbs@wp.pl | jan@klauza.com.pl

Zarząd OC:
Jan Klauza (KBSK Kalisz) - prezes
Ignacy Ściborek (ŁTSBK Łódź) - wiceprezes
Robert Gajewski (ŁTSBK Łódź) - strzelmistrz
wakat  - sekretarz
Jerzy Kowalski (STSBK Sieradz) - zastępca sekretarza
Michał Wieremiejczyk (BSK Warszawa) - marszałek
Ryszard Kopczyński (KBSK Kalisz) - skarbnik
Paweł Pastuszka (BK Radom) - ławnik
Szczepan Wereszko (PKBK Konstantynów Lubelski) - ławnik

  IX. OKRĘG CENTRALNY Oficjalna strona Bractwa Facebook
1. Kaliskie Bractwo Strzelców Kurkowych http://www.bractwokurkowe.kalisz.pl/ https://www.facebook.com/Kaliskie-Bractwo-Strzelc%C3%B3w-Kurkowych-223424924383921/
2. Łódzkie Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe https://bractwokurkowe-lodz.pl/ https://www.facebook.com/BractwoKurkoweLodz/
3. Sieradzkie Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe http://sieradzkiebractwokurkowe.pl/  
4. Łomżyńsko-Drohickie Bractwo Kurkowe Towarzystwo Strzeleckie    
5. Świętokrzyskie Bractwo Kurkowe Towarzystwo Strzeleckie   https://www.facebook.com/SwietokrzyskieBractwo/
6. Radomskie Bractwo Strzelców Kurkowych    
7. Bractwo Kurkowe im. św. Sebastiana w Radomiu https://bractwokurkowe.radom.pl/ https://www.facebook.com/bractwokurkoweradom/
8. Podlasko-Kozieradzkie Bractwo Kurkowe    
9. Łaskie Bractwo Strzelców Kurkowych   https://www.facebook.com/BractwoKurkoweLask/
10. Bractwo Strzelców Kurkowych „Lechity"    
11. Mazowiecko-Podlaskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Broku    
12. Bractwo Strzelców Kurkowych im. Jana Kilińskiego w Warszawie   https://www.facebook.com/WarszawskieBractwoStrzeclowKurkowych/
13. Kresowe Bractwo Strzelców Kurkowych im. Orła Białego w Terespolu