Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich RP Okręg Pomorski Okręg Bydgoski Okręg Poznański Okręg Szamotulski Okręg Leszczyński Okręg Ostrowski Okręg Śląski Okręg Krakowski Okręg Centralny Okręg Zachodniopomorski
Featured

26.08.2023. Relacja ze strzelania o Srebrną Wagę Podlasia Konstantynów – Hrud.

FOTO 10W sobotę tj. 26.08.2023r Podlasko-Kozieradzkie Bractwo Kurkowe w Konstantynowie, zorganizowało i przeprowadziło IX edycję Strzelania o Statuetkę Srebrnej Wagi Podlasia na strzelnicy myśliwskiej Polskiego Związku Łowieckiego Okręg Biała Podlaska m. Hrud Jest już tradycją w Podlasko-Kozieradzkim Bractwie że zapraszane są władze samorządowe Białej Podlaskiej, Powiatu Bialskiego, Wójtowie Gmin Konstantynowa i Białej Podlaskiej, Zarząd Nadleśnictwa Biała Podlaska, Zarząd Okręgowy PZŁow Biała Podlaska, Przedstawiciele Stowarzyszeń działających w Białej Podlaskiej i Konstantynowie.


Fundatorzy tarcz; Tarcza Prezydenta Białej Podlaskiej - Michała Litwiniuka Tarcza Starosty Bialskiego - Mariusza Filipiuka Tarcza Wójta Gminy Konstantynów -Romualda Murawskiego Tarcza Króla P-K BK Józefa Szeptyckiego Łańcuch przechodni Rodu Bartel
Szabla - Kresowego Bractwa Kurkowego w Terespolu Statuetka Srebrnej Wagi Podlasia - PK BK w Konstantynowie. W minioną sobotę na Naszym Święcie strzelania o Srebrną Wagę mieliśmy zaszczyt gościć prawie połowę Zarządu Zjednoczenia KBS RP na czele z Szanownym bratem Lechem Magnuszewskim - Prezesem, Wice -Prezesem bratem Michałem Wieremiejczykiem, Sekretarzem Zjednoczenia bratem Januarym Bątkiewiczem, Skarbnikiem Zjednoczenia Arkadiuszem Mullerem. W strzelaniu udział wzięli: Wice-Prezes OC -IgnacyŚcibiorek, Strzelmistrz OC jednocześnie Król OC brat Robert Gajewski, Młodzieżowy Król Zjednoczenia - brat Maciej Pastuszka, Bracia z Lublina - Okręg Krakowski, Bractwo w Tucholi brat Mariusz Wegner p- Okr. Pomorski, Bracia OC z bractw; Łódzkiego, Warszawskiego, Radomskiego, Łomżyńsko-Drohickiego, Kresowego w Terespolu, Bracia Lechity z Otwocka, Podlasko-Kozieradzkiego Bractwa Kurkowego.
Święto strzelania rozpoczęliśmy od powitania zacnych gości, następnie była krótka modlitwa pod przewodnictwem ks. Jarosława Grzelaka, salwa armatnia i odśpiewanie Hymnu Brackiego.
Następnie odbyły się strzelania eliminacyjne i finałowe do tarcz, a o szablę i statuetkę Wagi do Kura osadzonego na specjalnej konstrukcji. W czasie strzelań eliminacyjnych i finałowych panowało duże współzawodnictwo, w którym dało się zauważyć koleżeńską i przyjacielską rywalizację. W strzelaniu do Kura emocji było co nie miara, ponieważ strzelaliśmy rotacyjnie po jednym strzale, Kur się przechylał a napięcie rosło, aż w 105 strzale brata Romana Lipskiego z P-K BK Kur upadł i posypały się gratulacje. Podobnie wiele emocji było przy strzelaniu o Szablę i tutaj wielkie szczęście udzieliło się zacnemu gościowi bratu Januaremu Bątkiewiczowi. W czasie strzelań Goście, mogli posilać się daniami z grilla, i oczywiście jak to na naszym Południowym Podlasiu bywa wszyscy mogli skosztować wspaniałej potrawy mięsno-warzywnej z baraniny, wieprzowiny z Podlaskiego Kociołka /parowańca/.
Po wyłonieniu zwycięzców w strzelaniu finałowym /1 strzał/, przystąpiliśmy do wręczania zdobytych tarcz, nagród, które wręczali fundatorzy. O wręczenie Statuetki Srebrnej Wagi Podlasia poprosiliśmy Naszego Gościa brata Lecha Magnuszewskiego Prezesa Zarządu Zjednoczenia, który też wręczył gospodarzom wydarzenia, na ręce Starszego Bractwa Szczepana Wereszko pamiątkowy Medal 100-Lecia Zjednoczenia KBS RP. Po wręczeniu trofeów na zaproszenie Gospodarzy wszyscy goście udali się do przygotowanego lokalu na dalszą część świętowania-biesiadowania. Przy suto zastawionych stołach przygotowanym jadłem, chłodzącymi napojami, lokalnymi trunkami jak ,,Czar Podlasia", ,,Rwący Nurt Bugu" grającym zespołem muzycznym i wspólnym śpiewaniem spędziliśmy miło czas do późnych godzin. Przez cały dzień Świętowania świeciło piękne słońce a temperatura w cieniu sięgała 34stopni. Jak onegdaj powiadano; ,,Tak pozbywszy się jedynej troski jak strzelanie, sposobny czas na zabawę radosną nastał. Tako Bracia do biesiady, a racząc się Waszmościowie trunkami i miodami wszelakimi obficie, pomnijcie, że oto tak liczne zebrane tu piękne białogłowy, Waszmościanki i dziewki młode, jeno czekają co by je w pląsy ochoczo porwać. Pamiętajcie druhowie, że póki ochota ta sama, to i człek ten sam. Do dzieła Bracia do zabawy!
IX STRZELANIE O SREBRNĄ WAGĘ PODLASIA Hrud 26.08.2023
Wyniki strzelań
1.
IX Strzelanie o Srebrną Wagę Podlasia - zdobywca; Roman Lipski- Bractwo Podlasko-Kozieradzkie Bractwo Kurkowe w Konstantynowie I Rycerz – Szczepan Wereszko- Bractwo P-K BK II Rycerz – Robert Gajewski- Bractwo Łódzkie/ P-K BK
2.
II Strzelanie o Szablę Kresowego Bractwa Kurkowego w Terespolu – zdobywca: January Bątkiewicz- Poznańskie Bractwo Kurkowe I Rycerz – Arkadiusz Muller- Bractwo Skarszewy II Rycerz – Marek Majek- Bractwo Lechity Otwock
3.
Tarcza Starosty Powiatu Bialskiego - I Paweł Pastuszka- Bractwo Radomskie II Marek Bartel- Bractwo Łódzkie III Arkadiusz Muller - Bractwo Skarszewy
4.
Tarcza Prezydenta Białej Podlaski - I Marek Bartel - Bractwo Łódzkie II- Piotr Pastuszka- Bractwo Radomskie III- Arkadiusz Muller- Bractwo Skarszewy
5.
Tarcza Wójta Gminy Konstantynów - I Robert Gajewski- Bractwo Łódzkie / P-K BK II Katarzyna Gajewska- Bractwo Łódzkie / P-K BK III Agnieszka Żuk- S.P.Z.K.
6.
Łańcuch Przechodni Rodu Bartel- I Arkadiusz Muller- Bractwo Skarszewy II Michał Wieremiejczyk- Bractwo Warszawskie III Tomasz Miliszkiewicz- Br. Łomżyńsko-Drohickie
7.
Tarcza Króla P-K BK I Arkadiusz Muller- Bractwo Skarszewy II Katarzyna Gajewska- Bractwo Łódzkie /P- K BK III Paweł Pastuszka - Bractwo Radomskie Gościnnie - Kresowe Bractwo Strzelców Kurkowych im. Orła Białego w Terespolu, przeprowadziło strzelanie o tytuł Króla Bractwa
Kresowego na rok 2023/2024 Zaszczytny tytuł Króla Brackiego w strzelaniu do Kura – zdobył; Król - brat Radosław Sebastianiuk - Hetman Bractwa I Rycerz- Dominika Sebastianiuk II Rycerz - Wojciech Wawryniuk
Wiwat Król !!!
Z brackim pozdrowieniem Br. Szczepan Wereszko Starszy bractwa

Okręgi
Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP

I OKRĘG POMORSKI *
II OKRĘG BYDGOSKI *
III OKRĘG POZNAŃSKI *
IV OKRĘG SZAMOTULSKI *
V OKRĘG LESZCZYŃSKI *
V OKRĘG OSTROWSKI *
VII OKRĘG ŚLĄSKI *
VIII OKRĘG KRAKOWSKI *
IX OKRĘG CENTRALNY **
X OKRĘG ZACHODNIOPOMORSKI **

* - okręgi historyczne, funkcjonujące w okresie II RP
** - okręgi utworzone po reaktywacji Zjednoczenia KBS RP w 1991 r.


Adres Siedziby Okręgu 94-303 Łódź ul. Konstantynowska 1
Adres Mailowy Okręgu: zarzad.oc.zkbs@wp.pl | jan@klauza.com.pl

Zarząd OC:
Jan Klauza (KBSK Kalisz) - prezes
Ignacy Ściborek (ŁTSBK Łódź) - wiceprezes
Robert Gajewski (ŁTSBK Łódź) - strzelmistrz
wakat  - sekretarz
Jerzy Kowalski (STSBK Sieradz) - zastępca sekretarza
Michał Wieremiejczyk (BSK Warszawa) - marszałek
Ryszard Kopczyński (KBSK Kalisz) - skarbnik
Paweł Pastuszka (BK Radom) - ławnik
Szczepan Wereszko (PKBK Konstantynów Lubelski) - ławnik

  IX. OKRĘG CENTRALNY Oficjalna strona Bractwa Facebook
1. Kaliskie Bractwo Strzelców Kurkowych http://www.bractwokurkowe.kalisz.pl/ https://www.facebook.com/Kaliskie-Bractwo-Strzelc%C3%B3w-Kurkowych-223424924383921/
2. Łódzkie Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe https://bractwokurkowe-lodz.pl/ https://www.facebook.com/BractwoKurkoweLodz/
3. Sieradzkie Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe http://sieradzkiebractwokurkowe.pl/  
4. Łomżyńsko-Drohickie Bractwo Kurkowe Towarzystwo Strzeleckie    
5. Świętokrzyskie Bractwo Kurkowe Towarzystwo Strzeleckie   https://www.facebook.com/SwietokrzyskieBractwo/
6. Radomskie Bractwo Strzelców Kurkowych    
7. Bractwo Kurkowe im. św. Sebastiana w Radomiu https://bractwokurkowe.radom.pl/ https://www.facebook.com/bractwokurkoweradom/
8. Podlasko-Kozieradzkie Bractwo Kurkowe    
9. Łaskie Bractwo Strzelców Kurkowych   https://www.facebook.com/BractwoKurkoweLask/
10. Bractwo Strzelców Kurkowych „Lechity"    
11. Mazowiecko-Podlaskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Broku    
12. Bractwo Strzelców Kurkowych im. Jana Kilińskiego w Warszawie   https://www.facebook.com/WarszawskieBractwoStrzeclowKurkowych/
13. Kresowe Bractwo Strzelców Kurkowych im. Orła Białego w Terespolu