Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich RP Okręg Pomorski Okręg Bydgoski Okręg Poznański Okręg Szamotulski Okręg Leszczyński Okręg Ostrowski Okręg Śląski Okręg Krakowski Okręg Centralny Okręg Zachodniopomorski
Featured

27.02.2021 r. Turniej w Okręgu Centralnym ZKBS RP

Strzelanie Okregu Centralnego

Wielce Szanowni Bracia i Przyjaciele, w związku z istniejącym światowym zagrożeniem covidowym działalność statutowa bractw kurkowych w kraju, została mocno ograniczona, a większości z nich całkowicie zawieszona. Przy obecnych rządowych ustaleniach sanitarnych, szczegółowo określonych przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego (maseczki, rękawiczki, płyny, odległości), podjęliśmy decyzję o organizacji turnieju strzeleckiego dla chętnych braci kurkowych z naszego okręgu.

W dniu 27 lutego 2021 r. na strzelnicy Łódzkiego Bractwa Kurkowego odbył się XI Turniej Strzelecki o Tarczę Świętego Sebastiana i jubileuszowy X o Puchar Przechodni Prezesa Okręgu Centralnego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczpospolitej Polskiej.

W spotkaniu organizacyjnym mieliśmy okazję po raz pierwszy gościć braci z Kresowego Bractwa Strzelców Kurkowych im. Orła Białego w Terespolu. W ub. roku zostali oni zarejestrowani w KRS-ie i przyjęci do Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP, a organizacyjnie przydzieleni do Okręgu Centralnego, który liczy aktualnie 13 bractw kurkowych.

Po przywitaniu uczestników turnieju przez br. Ignacego Ścibiorka - Starszego Łódzkiego Bractwa Kurkowego - Wiceprezesa OC, zabrał głos br. Jan Klauza – Prezes Okręgu, określił cele dzisiejszego spotkania.
Minutą ciszy oddaliśmy cześć pamięci 11 braci z okręgu, którzy zmarli w ostatnim półrocznym okresie.
Ponadto w dyskusji wypracowano koncepcje przeprowadzenia zebrania sprawozdawczo - wyborczego okręgu i formy tradycyjnych turniejów strzeleckich Okręgu Centralnego.
Na wniosek br. Jana Klauzy - Prezesa OC podjęto uchwałę o przeniesienia siedziby Zarządu Okręgu Centralnego ZKBSRP z Kalisza do Łodzi.
Europejskim patronem bractw kurkowych jest św. Sebastiana (dzień patronalny – 20 stycznia).
W toku odbytych zawodów, w którym udział wzięło 22 strzelców, którzy zaprezentowali bardzo wysoki poziom strzelecki, zajęto następujące miejsca:

A. Tarcza św. Sebastiana
1 . miejsce br. Jan Klauza / bractwo kaliskie /
2. miejsce br . Robert Gajewski / bractwo łódzkie /
3. miejsce br. Dariusz Lewandowski / bractwo łódzkie /.

B. Puchar Przechodni Prezesa Okręgu Centralnego
1. miejsce br. Marek Majek / bractwo otwockie /
2. miejsce br. Michał Wieremiejczyk / bractwo warszawskie /
3. miejsce s. Katarzyna Gajewska / bractwo świętokrzyskie /

C. Z inctjatywy Bractwa z Terespola, był turniej strzelecki o niespodziankę - szklaną strzelbę z wkładem brackim, którą wystrzelała jedyna kobieta w tym gronie s. Katarzyna Gajewska.
Tarczę, puchary i dyplomy wręczył br. Jan Klauza - Prezes Okręgu wraz z Wiceprezesem ze Strzelmistrzem Okręgu, gratulując i życząc kolejnych wygranych turniejów strzeleckich.

Udział wzięli strzelcy z bractw Łasku , Radomia, Sieradza, Konstantynowa Lub., Otwocka, Warszawy, Terespola, Kielc, Kalisza i Łodzi.

W związku z incjatywą Zarządu Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP, pierwsze zawody o tarczę św. Sebastiana – europejskiego patrona bractw kurkowych, łódzkie bractwo rozegrało już w roku 2008.
W roku 2011 z naszej incjatywy zmieniono formułę na okręgowe.

Puchar Prezesa OC wcześniej zdobywali bracia Robert Karpiński, Andrzej Sylwestrzak,Grzegorz Religa, Andrzej Kiljańczyk, Ignacy Ścibiorek , Dariusz Dolecki i Paweł Pastuszka oraz w 2019 Michał Wieremiejczyk.

W trakcie spotkania br. Janusz Załocki - Podstarszy Bractwa Podlasko - Drohickiego , przekazał zdobytą i wystawioną przez niego na licytacji Wielkiej Orkiestry Światecznej Pomocy Jerzego Owsiaka, międzynarodowej nagrody kaliskiej "Świętej Lilji", którą wylicytował br. Robert i Katarzyna Gajewscy. Serdeczne gratulacje!

Turniej, w którym udział wzięło 22 strzelców, odbył się bardzo sprawnie dzięki przygotowaniu jego m.in. przez br. Roberta Gajewskiego – Strzelmistrza OC, br. Edwarda Kulantego - Podstarszego i br. Jana Kąckiego - Strzelmistrza Bractwa oraz br, Jana Klauzę - Prezesa OC ZKBS RP.

Spotkanie Sebastianowe było też okazją do omówienia bieżących spraw statutowych i jak zwykle zakończyło się rautem brackim.
Zawodami tymi bracia naszego okręgu rozpoczęli nowy sezon strzelecki w 2021 roku.

Z brackim pozdrowieniem
br. Ignacy Ścibiorek
Starszy ŁTSBK
Wiceprezes OC

 Turniej w Okręgu Centralnym  Turniej w Okręgu Centralnym  Turniej w Okręgu Centralnym
 Turniej w Okręgu Centralnym  Turniej w Okręgu Centralnym  Turniej w Okręgu Centralnym

Okręgi
Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP

I OKRĘG POMORSKI *
II OKRĘG BYDGOSKI *
III OKRĘG POZNAŃSKI *
IV OKRĘG SZAMOTULSKI *
V OKRĘG LESZCZYŃSKI *
V OKRĘG OSTROWSKI *
VII OKRĘG ŚLĄSKI *
VIII OKRĘG KRAKOWSKI *
IX OKRĘG CENTRALNY **
X OKRĘG ZACHODNIOPOMORSKI **

* - okręgi historyczne, funkcjonujące w okresie II RP
** - okręgi utworzone po reaktywacji Zjednoczenia KBS RP w 1991 r.


Adres Siedziby Okręgu 94-303 Łódź ul. Konstantynowska 1
Adres Mailowy Okręgu: zarzad.oc.zkbs@wp.pl | jan@klauza.com.pl

Zarząd OC:
Jan Klauza (KBSK Kalisz) - prezes
Ignacy Ściborek (ŁTSBK Łódź) - wiceprezes
Robert Gajewski (ŁTSBK Łódź) - strzelmistrz
wakat  - sekretarz
Jerzy Kowalski (STSBK Sieradz) - zastępca sekretarza
Michał Wieremiejczyk (BSK Warszawa) - marszałek
Ryszard Kopczyński (KBSK Kalisz) - skarbnik
Paweł Pastuszka (BK Radom) - ławnik
Szczepan Wereszko (PKBK Konstantynów Lubelski) - ławnik

  IX. OKRĘG CENTRALNY Oficjalna strona Bractwa Facebook
1. Kaliskie Bractwo Strzelców Kurkowych http://www.bractwokurkowe.kalisz.pl/ https://www.facebook.com/Kaliskie-Bractwo-Strzelc%C3%B3w-Kurkowych-223424924383921/
2. Łódzkie Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe https://bractwokurkowe-lodz.pl/ https://www.facebook.com/BractwoKurkoweLodz/
3. Sieradzkie Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe http://sieradzkiebractwokurkowe.pl/  
4. Łomżyńsko-Drohickie Bractwo Kurkowe Towarzystwo Strzeleckie    
5. Świętokrzyskie Bractwo Kurkowe Towarzystwo Strzeleckie   https://www.facebook.com/SwietokrzyskieBractwo/
6. Radomskie Bractwo Strzelców Kurkowych    
7. Bractwo Kurkowe im. św. Sebastiana w Radomiu https://bractwokurkowe.radom.pl/ https://www.facebook.com/bractwokurkoweradom/
8. Podlasko-Kozieradzkie Bractwo Kurkowe    
9. Łaskie Bractwo Strzelców Kurkowych   https://www.facebook.com/BractwoKurkoweLask/
10. Bractwo Strzelców Kurkowych „Lechity"    
11. Mazowiecko-Podlaskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Broku    
12. Bractwo Strzelców Kurkowych im. Jana Kilińskiego w Warszawie   https://www.facebook.com/WarszawskieBractwoStrzeclowKurkowych/
13. Kresowe Bractwo Strzelców Kurkowych im. Orła Białego w Terespolu