Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich RP Okręg Pomorski Okręg Bydgoski Okręg Poznański Okręg Szamotulski Okręg Leszczyński Okręg Ostrowski Okręg Śląski Okręg Krakowski Okręg Centralny Okręg Zachodniopomorski
Featured

Komunikat Zarządu ZKBS RP w sprawie Kongresu ZKBS RP

Logo

Siostry i Bracia Kurkowi!

Zarząd Zjednoczenia, z przyczyn niezależnych od siebie, został zmuszony do zmiany miejsca i organizatora najbliższego Kongresu ZKBS RP.

Zarząd ZKBS RP, 4 marca 2023 r. na posiedzeniu w Rydzynie, podjął uchwałę o zmianie miejsca i organizatora Kongresu ZKBS RP.

Kongres ZKBS RP odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2023 r. w Pszczynie.

Dodatkowe informacje będziemy przekazywać w kolejnych komunikatach organizacyjnych.

Zarząd Zjednoczenia
Kurkowych Bractw Strzeleckich R.P.