Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich RP Okręg Pomorski Okręg Bydgoski Okręg Poznański Okręg Szamotulski Okręg Leszczyński Okręg Ostrowski Okręg Śląski Okręg Krakowski Okręg Centralny Okręg Zachodniopomorski

27.03.2022 r. Komunikat 19/2022

Logo

Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich RP

W związku z  konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy Zarząd ZKBS RP informuje o następujących działaniach pomocowych prowadzonych od początku konfliktu przez nasze zjednoczone Bractwa i Okręgi Zjednoczenia.

Okręg Leszczyński

Bractwa Okręgu Leszczyńskiego nieustannie aktywnie działają na rzecz pomocy dla Ukrainy. Działania te są zorganizowane i koordynowane. Prezesi bractw są w ciągłym kontakcie z władzami samorządowymi, fundacjami i organizacjami pomocowymi, a pomoc ma charakter celowy. Zbiórki są organizowane przez bractwa samodzielnie lub we współpracy z innymi organizacjami np. PCK, ZHP, OSP ...

Bractwo Kurkowe w Krobi zorganizowało otwarty turniej strzelecki, a zebraną w jego efekcie kwotę 4.420 zł przeznaczyło na zakup termowizora dla żołnierzy ukraińskich. Bractwa nadal przekazują środki finansowe na pomoc dla Ukrainy. Konkretne kwoty wykorzystywane są w miejscu zamieszkania lub przekazywane na konto pomocowe dla braci strzelców z Ukrainy. Tylko w tym tygodniu przekazano na nie następujące kwoty: KBS Jutrosin – 2.000 zł, BK Rawicz – 2.000 zł, KBS Kościan – 1.820 zł, KBS Borek Wielkopolski – 600 zł.

Na swych strzelaniach bractwa zamierzają wystawić tarcze charytatywne i dochód z nich przeznaczać na cele pomocowe.

 


Komunikaty Zarządu Zjednoczenia są na bieżąco aktualizowane i kolejne informacje będziemy przekazywać do wiadomości zjednoczonym Bractwom. Dzięki temu nasze działania będą skuteczniejsze, a siostry i bracia łatwiej znajdą to, co nas interesuje.
Kolejne komunikaty będą publikowane na stronie Zjednoczenia www.bractwa.eu

Krajowy Koordynator Zarządu ZKBS RP
w sprawach pomocy dla uchodźców z Ukrainy
brat January Bątkiewicz.

Podstawa działania:
Apel Prezesa Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP
z dnia 01 marca 2022r.
www.bractwa.eu