Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich RP Okręg Pomorski Okręg Bydgoski Okręg Poznański Okręg Szamotulski Okręg Leszczyński Okręg Ostrowski Okręg Śląski Okręg Krakowski Okręg Centralny Okręg Zachodniopomorski

19.03.2022 r. Komunikat 14/2022

Logo

Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich RP

W związku z  konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy Zarząd ZKBS RP informuje o następujących działaniach pomocowych prowadzonych od początku konfliktu przez nasze zjednoczone Bractwa i Okręgi Zjednoczenia.

Od Krajowego Koordynatora Zarządu Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP w sprawach pomocy dla uchodźców z Ukrainy brata Januarego Bątkiewicza:

Szanowne Siostry i Bracia Kurkowi
członkowie Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP.

Od dnia 24 lutego wojna na Ukrainie stała się bezdyskusyjnie naszą wspólna sprawą a rosyjska napaść na Ukrainę spowodowała, że poczuliśmy się wszyscy zagrożeni jako naród.

Wszelkie nasze podziały i konflikty ucichły na rzecz powszechnej współpracy, która stała się warunkiem przetrwania narodu ukraińskiego a może i naszego. Model przywództwa który się stworzył na naszych oczach w ostatnich tygodniach opiera się na braciach Prezesach i członkach Bractw, którzy trafnie określili potrzeby i podejmują kolejne decyzje o charakterze pomocy. Prezesi naszych Bractw w tych trudnych dniach, dzięki własnej pozytywnej motywacji i pasji potrafili przekazać współbraciom część swojej wiedzy i umiejętności i zainspirować ich do samo organizacji.

W imię pomocy uchodźcom wszyscy razem pracujemy, czego dowodem są informacje spływające z Bractw w całej Polsce i przekazywane w kolejnych koordynujących działania komunikatach Zarządu Zjednoczenia. Nieustannie przewijają się informacje o transportach najrozmaitszych potrzebnych darów, charytatywnych strzelaninach, udzielaniu gościny uchodźcom czy treningach strzeleckich.

A więc realizujemy konkretne zadania na miarę swoich uwarunkowań i możliwości.

Wielkie dzięki za to !

Najbliższe posiedzenie członków Zarządu Zjednoczenia w dniu 26 marca br. będzie poświęcone działaniom naszych Bractw związanym z wydarzeniami na Ukrainie.

Szczególnie budująca jest nasza jedność i solidarność z pozostałymi organizacjami strzeleckimi w EGS. Spełnia się na naszych oczach wizja obrony suwerennej i wolnej Europy przez 6 milionów strzelców z EGS w obliczu powszechnie odczuwalnego zagrożenia dla całej wspólnoty.

To wielka nadzieja na naszą przyszłość i rozwój Bractw Kurkowych.

Dziękuję bardzo za wszelkie informacje spływające do mnie z Bractw i oczekuję na następne.


Okręg Krakowski

Rzecznik prasowy Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP brat Marian Satała z Bractwa Kurkowego w Krakowie przekazuje na Facebooku fantastyczne informacje:

Z Wielką Radością pragnę Wszystkich poinformować, że PATRONAT nad akcją : "Gotuj z nami dla Ukraińskich Dzieci" podjęło Krakowskie Bractwo Kurkowe.https://zrzutka.pl/zeydau?arid=zeydau-lXP1mQuHk22omOSt....

Pozytywna energia i siła z jaką Bracia Kurkowi przekazują napełnia tak wielką mocą, że chce się działać jeszcze bardziej. Dary, które są przekazywane przez Krakowskie Bractwo trafiają już nie tylko do Rodzin Ukraińskich znajdujących się w Królewskim Mieście Kraków, ale również do Gmin Powiatu Krakowskiego. Od 1257-go roku czyli ponad 760 lat Bracia Bractwa Kurkowego w Krakowie z całych sił wspierali mieszkańców. Obecna wielka pomoc jaką Bracia wnoszą pokazuje , że siła w strukturach Bractwa jest bardzo wielka co sprawia, ze przetrwa kolejne stulecia. Podziękowania należą się bardzo: Starszy Brat Zdzisław Grzelka, Podstarszy Brat Marek Zuski, Kustosz Rady Starszych Krzysztof Wójcik, Ceremoniarz Janusz Wójcik, Prezes Okręgu Krakowskiego Zjednoczenia Brat Jan Dziura-Bartkiewicz , Brat Józef Durbas , Brat Józef Jozef Hojda , Brat Andrzej Czekaj, Brat Krzysztof Kosek, Brat Marian Satała, Brat Maciej Krakowiak, Brat Krzysztof Matzka oraz Wszystkim pozostałym Braciom z Krakowskiego Bractwa oraz Bractw Kurkowych znajdujących się na całym świecie.

Jeszcze raz bardzo dziękuję. W Braciach Siła.

ZAPROSZENIA NA JUTRO !!!!!

Okręg Leszczyński

II Starszy  Bractwa Kurkowego w Krobi brat Sławomir Bukowski przekazuje: I Starszy Bractwa Kurkowego w Krobi brat Leszek Ptakponownie zaprasza  wszystkich Braci z okolicznych Bractw  (w strojach cywilnych) na Strzelanie Charytatywne, które odbędzie się w niedzielę 20 marca, o godz. 14:00 na strzelnicy w Krobi ul. Targowa 10. Dochód ze strzelania przekazany zostanie obrońcom Ukrainy. Na strzelanie zapraszamy z rodzinami i znajomymi. Podczas strzelania zbierane będą również dowolne datki na zakup sprzętu dla walczących z wrogiem Ukraińców.

Okręg Poznański

Prezes KBS w Murowanej Goślinie brat Michał Wtorkowskiprzypomina, że także w niedzielę 20 marca na strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Murowanej Goślinie odbędzie się otwarte strzelanie do Tarczy Charytatywnej dla wszystkich chętnych z Gminy Murowana Goślina pt. "Solidarni z Ukrainą" oraz strzelanie do zapadek i strzelanie z broni krótkiej do tarczy punktowej. Tarcza i puchary ufunduje Bractwo. Będzie również gorący posiłek i napoje dla wszystkich. Zebrane pieniądze trafią dla potrzebujących.

Zapraszamy również wszystkich chętnych z innych Bractw!!!


Komunikaty Zarządu Zjednoczenia są na bieżąco aktualizowane i kolejne informacje będziemy przekazywać do wiadomości zjednoczonym Bractwom. Dzięki temu nasze działania będą skuteczniejsze, a siostry i bracia łatwiej znajdą to, co nas interesuje.
Kolejne komunikaty będą publikowane na stronie Zjednoczenia www.bractwa.eu

Krajowy Koordynator Zarządu ZKBS RP
w sprawach pomocy dla uchodźców z Ukrainy
brat January Bątkiewicz.

Podstawa działania:
Apel Prezesa Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP
z dnia 01 marca 2022r.
www.bractwa.eu