Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich RP Okręg Pomorski Okręg Bydgoski Okręg Poznański Okręg Szamotulski Okręg Leszczyński Okręg Ostrowski Okręg Śląski Okręg Krakowski Okręg Centralny Okręg Zachodniopomorski

17.03.2022 r. Komunikat 12/2022

Logo

Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich RP

W związku z  konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy Zarząd ZKBS RP informuje o następujących działaniach pomocowych prowadzonych od początku konfliktu przez nasze zjednoczone Bractwa i Okręgi Zjednoczenia.

Okręg Ostrowski

Starszy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Pleszewie brat Teofil Fengier przekazał nam dane dotyczące projektu Pomoc Ukrainie realizowanym przez jego Bractwo:
W dniu 13 marca 2022 roku podczas strzelania w KBS Pleszew wystawiono tarcze ozdobną oraz puszkę na datki dla uchodźców.

Przychód wyniósł aż 2020 zł i ta kwota zostanie przeznaczona dla określonej rodziny z dziećmi lub zostaną zakupione wyprawki do szkoły dla dzieci, które jutro przyjeżdżają do Pleszewa.
Indywidualnie Siostry i Bracia Kurkowi przekazali dla rodzin: 2 rowery, kilka kompletów pościeli, środki czystości w dużej ilości. Wolontariusze braccy pomagają w rozdysponowywaniu i dostarczaniu tych rzeczy.
Zakwaterowano w domach Braci Kurkowych 6 rodzin.
Te informacje zmieniają się codziennie, a o niektórych inicjatywach nie mamy jeszcze informacji.

Okręg Centralny

Prezes Bractwa Strzelców Kurkowych im. Jana Kilińskiego z Warszawy brat Michał Wieremiejczyk poprzez Facebook informuje, że ze zbiórki pieniężnej  przeprowadzonej przez braci udało się zebrać środki na zakup sprzętu do komunikacji miedzy punktami kontrolnymi dla żołnierzy ochotników w Obwodzie Wołyńskim. Zakupiono łącznie 10 szt. krótkofalówek, które bracia z Warszawy zawożą własnym busem do swojego przyjaciela Andrzeja.

ZAPROSZENIA !!!!!

Okręg Leszczyński

II Starszy  Bractwa Kurkowego w Krobi brat Sławomir Bukowski przekazuje:

I Starszy Bractwa Kurkowego w Krobi brat Leszek Ptak ponownie zaprasza wszystkich Braci z okolicznych Bractw (w strojach cywilnych) na Strzelanie Charytatywne, które odbędzie się w niedzielę 20 marca, o godz. 14:00 na strzelnicy w Krobi ul. Targowa 10. Dochód ze strzelania przekazany zostanie obrońcom Ukrainy. Na strzelanie zapraszamy z rodzinami i znajomymi. Podczas strzelania zbierane będą również dowolne datki na zakup sprzętu dla walczących z wrogiem Ukraińców.

Okręg Poznański

Prezes KBS w Murowanej Goślinie brat Michał Wtorkowski przypomina, że także w niedzielę 20 marca na strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Murowanej Goślinie odbędzie się otwarte strzelanie do Tarczy Charytatywnej dla wszystkich chętnych z Gminy Murowana Goślina pt. "Solidarni z Ukrainą" oraz strzelanie do zapadek i strzelanie z broni krótkiej do tarczy punktowej. Tarcza i puchary ufunduje Bractwo. Będzie również gorący posiłek i napoje dla wszystkich. Zebrane pieniądze trafią dla potrzebujących.

Zapraszamy również wszystkich chętnych z innych Bractw!!!


Komunikaty Zarządu Zjednoczenia są na bieżąco aktualizowane i kolejne informacje będziemy przekazywać do wiadomości zjednoczonym Bractwom. Dzięki temu nasze działania będą skuteczniejsze, a siostry i bracia łatwiej znajdą to, co nas interesuje.
Kolejne komunikaty będą publikowane na stronie Zjednoczenia www.bractwa.eu

Krajowy Koordynator Zarządu ZKBS RP
w sprawach pomocy dla uchodźców z Ukrainy
brat January Bątkiewicz.

Podstawa działania:
Apel Prezesa Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP
z dnia 01 marca 2022r.
www.bractwa.eu