Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich RP Okręg Pomorski Okręg Bydgoski Okręg Poznański Okręg Szamotulski Okręg Leszczyński Okręg Ostrowski Okręg Śląski Okręg Krakowski Okręg Centralny Okręg Zachodniopomorski

15.03.2022 r. Komunikat 10/2022

Logo

Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich RP

W związku z  konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy Zarząd ZKBS RP informuje o następujących działaniach pomocowych prowadzonych od początku konfliktu przez nasze zjednoczone Bractwa i Okręgi Zjednoczenia.

Okręg Pomorski

Prezes Skarszewskiego Bractwa Kurkowego im. Św. Jana Chrzciciela w Skarszewach brat Kazimierz Krefta przekazał informację, że wśród wszystkich członków Bractwa przeprowadzono zbiórkę pieniężną na artykuły medyczne potrzebne dla walczących w Ukrainie. Razem z zaprzyjaźnionym właścicielem lokalnej sieci aptek uzbierano 4 tys. złotych, za które dokonano w hurtowni zakupy medykamentów.
Dwa busy wypełnione po brzegi kartonami z farmaceutykami skarszewscy  bracia przekazali Caritas Archidiecezji Bydgoskiej.

Okręg Krakowski

Rzecznik prasowy Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP brat Marian Satała z Bractwa Kurkowego w Krakowie relacjonuje na Facebooku: Druhowie z OSP w Rudawie są wspaniali Byłem dziś w Rudawie. Żaden wyczyn, tym bardziej, że kierowcą był brat Józef Durbas, król kurkowy Bractwa Kurkowego w Krakowie AD 2014, który gości w swoim domu 5-osobową rodzinę z miasta Czerkasy, które położone jest nad Dnieprem w połowie drogi między Kijowem a Dniepropietrowskiem. Droga tej rodziny do Krakowa prowadziła przez Mołdawię, Rumunię, Węgry, Słowację i trwała 5 dni. W Rudawie spotkałem się też z bratem Staszkiem Komusińskim, właścicielem hotelu Polonia, który z żoną Marią opiekują się siedmioma rodzinami z Ukrainy.

Pełen jestem podziwu dla druhów z OSP Rudawa. To oni przeznaczyli na tymczasowy magazyn darów dla Ukrainy swoją nową remizę strażacką. Oni gotowi są na każde wezwanie pomagać przy rozładunku czy też załadunku darów. W ubiegłym tygodniu były to wielkie samochody z Niemiec, z miasta Dormagen. Ten kontakt burmistrz Dormagen Eric Lierenfeld nawiązał z panią Elżbietą Burtan, wójtem gminy Zabierzów dzięki bratu Zdzisławowi Grzelce, starszemu Bractwa Kurkowego w Krakowie, wiceprezesowi Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP. Do właśnie do brata Grzelki zatelefonował Peter Olaf Hoffmann, sekretarz generalny EGS (Europejska Wspólnota Historycznych Strzelców EGS, z niem. Europaeische Gemeinschaft Historischer Schuetzen) z ofertą pomocy dla Ukrainy ze strony miasta, którego był w przeszłości burmistrzem czyli Dormagen. I tak krok po kroku doszło do tych niezwykle owocnych kontaktów. Dary przyjechały, są rozwożone do potrzebujących. Z piątym transportem rusza do Lwowa nasz brat kurkowy Marek Rogóż, ale jak sam mówi nic by nie zdziałał bez pomocy i obecności Przemka Zambrzyckiego (właściciel Persjarni- pasy kontuszowe, makaty buczackie), który biegle włada językiem ukraińskim i rosyjskim, a jako właściciel firmy działającej w Kijowie zna kogo trzeba i gdzie trzeba. Bez tych kontaktów trudno byłoby poruszać się w przygranicznym terenie.

Brat kurkowy Krzysztof Kosek, który jest dyrektorem w firmie Mebloform jest organizatorem pomocy dla rodzin pracowników tej firmy działającej w Kalwarii Zebrzydowskiej. W błyskawicznie przygotowanych pomieszczeniach znalazło tam mieszkanie blisko 20 osób. Krzyś Kosek zorganizował już drugi transport (dwa busy) darów do Bełżca. Razem z pracownikami firmy dziś znów ruszyli do Bełżca. Z tego miejsca dary, w tym wiele leków i środków opatrunkowych, zabierają ukraińscy partnerzy, którzy mają wszelkie zezwolenia na transport tego typu rzeczy przez granicę i wiozą je do Lwowa i Charkowa.

Wracając jednak do druhów z OSP Rudawa. To wielkie serca, ogromne oddanie pracy społecznej. Nasza rola jest mała, choć np. brat Zdzisław Grzelka też jest tam stale obecny. Ale prawdziwy trud, wysiłek i praca są po stronie strażaków. Niewyobrażalna jest ilość darów mieszczących się w jednym tirze. To kilkadziesiąt palet różnych rzeczy. Trzeba to wszystko posegregować, poukładać, przygotować do wydania. Koordynuje te działania sołtys Rudawy Marcin Cieślak. Z aparatem fotograficznym uwija się Maciej Liburski, redaktor miesięcznika Znad Rudawy dokumentując wszystko. I tak właśnie wygląda codzienna działalność małego wycinka życia sołectwa Rudawa. W sali świetlicy, którym w normalnych czasach zarządza Koło Gospodyń Wiejskich jest wielki magazyn odzieży. Tu segreguje się dary. To straszna robota. Ale trzeba ja wykonać, by posegregować wszystko i wydać potrzebującym.

Druhowie z OSP Rudawa, bracia krakowscy dziękują za wspaniałą postawę !!!


Komunikaty Zarządu Zjednoczenia są na bieżąco aktualizowane i kolejne informacje będziemy przekazywać do wiadomości zjednoczonym Bractwom. Dzięki temu nasze działania będą skuteczniejsze, a siostry i bracia łatwiej znajdą to, co nas interesuje.
Kolejne komunikaty będą publikowane na stronie Zjednoczenia www.bractwa.eu

Krajowy Koordynator Zarządu ZKBS RP
w sprawach pomocy dla uchodźców z Ukrainy
brat January Bątkiewicz.

Podstawa działania:
Apel Prezesa Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP
z dnia 01 marca 2022r.
www.bractwa.eu