Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich RP Okręg Pomorski Okręg Bydgoski Okręg Poznański Okręg Szamotulski Okręg Leszczyński Okręg Ostrowski Okręg Śląski Okręg Krakowski Okręg Centralny Okręg Zachodniopomorski

13.03.2022 r. Komunikat 08/2022

Logo

Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich RP

W związku z  konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy Zarząd ZKBS RP informuje o następujących działaniach pomocowych prowadzonych od początku konfliktu przez nasze zjednoczone Bractwa i Okręgi Zjednoczenia.

Okręg Śląski

Napisała do nas Siostra Maria Żyła - żona Europejskiego Króla Strzelców Historycznych brata Tadeusza Żyły z Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Pszczynie:
    W wyniku brutalnej napaści Rosji na Ukrainę do Polski trafia coraz więcej osób uciekających przed wojną. Członek Pszczyńskiego Bractwa Kurkowego, Brat Andrzej Koźlicki w siedzibie swojej firmy, zorganizował miejsca zakwaterowania aby udzielić schronienia ofiarom tej tragedii, które potrzebują takiego wsparcia. Obecnie przebywa u niego 47 osób w tym 24 dzieci i młodzieży. W pomoc przygarniętym pod dach przez naszego Brata Andrzeja zaangażowali się również członkowie naszego Bractwa regularnie dostarczając artykuły żywnościowe, środki czystości, kosmetyki, zabawki i odżywki dla dzieci. Członkowie naszego Bractwa pomogli w doposażeniu miejsca zakwaterowania uchodźców o potrzebne meble, lodówkę, i sprzęt wyposażenia kuchni. Ponadto za środki zebrane w strzelaniu charytatywnym podczas zawodów rozpoczynających sezon strzelecki KBS Pszczyna, w dniu 5 marca 2022 r. oraz zgodnie z podjętą uchwałą o potrzebie wsparcia potrzebujących, ze środków własnych Bractwa zakupiło i przekazało niezbędny opał. Grupa wsparcia jest w ciągłym kontakcie z Bratem Andrzejem i na bieżąco w miarę możliwości realizuje potrzeby.
Z brackim pozdrowieniem - sporządziła Siostra Maria Żyła

Okręg Poznański

Prezes Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Środzie Wlkp. Brat Jan Lis, także właściciel Kliniki Stomatologicznej przekazał 13 tys. strzykawek i igieł oraz  kilkaset sztuk opakowań kaszki dla dzieci do Mohylewa Podolskiego – ukraińskiego miasta partnerskiego ze Środą Wlkp. Wszystkie dary oznaczone były symbolem Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Środzie Wlkp. Bractwo to przewiduje kolejne akcje pomocowe.


Komunikaty Zarządu Zjednoczenia są na bieżąco aktualizowane i kolejne informacje będziemy przekazywać do wiadomości zjednoczonym Bractwom. Dzięki temu nasze działania będą skuteczniejsze, a siostry i bracia łatwiej znajdą to, co nas interesuje.
Kolejne komunikaty będą publikowane na stronie Zjednoczenia www.bractwa.eu

Krajowy Koordynator Zarządu ZKBS RP
w sprawach pomocy dla uchodźców z Ukrainy
brat January Bątkiewicz.

Podstawa działania:
Apel Prezesa Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP
z dnia 01 marca 2022r.
www.bractwa.eu