Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich RP Okręg Pomorski Okręg Bydgoski Okręg Poznański Okręg Szamotulski Okręg Leszczyński Okręg Ostrowski Okręg Śląski Okręg Krakowski Okręg Centralny Okręg Zachodniopomorski

12.03.2022 r. Komunikat 07/2022

Logo

Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich RP

W związku z  konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy Zarząd ZKBS RP informuje o następujących działaniach pomocowych prowadzonych od początku konfliktu przez nasze zjednoczone Bractwa i Okręgi Zjednoczenia.

Okręg Ostrowski

Prezes Okręgu Ostrowskiego i jednocześnie Prezes Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Ostrzeszowie brat Adam Warzybokrelacjonuje, że współpraca podległych mu Bractw z samorządowymi koordynatorami ds. pomocy uchodźcom jest bardzo dobra w każdym powiecie Okręgu Ostrowskiego. Także prywatnie wsparcie jest bardzo intensywne.
Córka naszego brata Tadeusza Żychlewicza z Bractwa w Pleszewie użyczyła do zamieszkania rodzinom z Ukrainy swój dom. Brat Prezes Warzybok również gości w swoim prywatnym domu uchodźców z Ukrainy. Kurkowe Bractwo Strzeleckie z Ostrzeszowa zatrudnia do remontów strzelnicy fachowców z Ukrainy, umożliwiając im tym samym zdobycie środków do życia. Bracia z Ostrzeszowa przekazali także datki podczas  miejscowego charytatywnego koncertu Orkiestry Dętej.
W najbliższą niedzielę w Kurkowym Brzytwie Strzeleckim w Pleszewie będzie wystawiona tarcza charytatywna z przeznaczeniem na pomoc rodzinom z Ukrainy. Tam też odbędzie się spotkanie wszystkich prezesów w Okręgu Ostrowskim i będą podjęte kolejne decyzje.

Okręg Poznański
Prezesa Bractwa Kurkowego we Wronkach brat Paweł Kmieciak
przekazał, że wszyscy członkowie Bractwa od początku wojny są  bardzo zaangażowani we wszelaką pomoc dla uchodźców. Pracujący od dawna w miejscowych słynnych zakładach AMICA pracownicy z Ukrainy pościągali do Wronek swoje rodziny i m.in. bracia kurkowi użyczają im swoich mieszkań czy letnich domków. Miejscowi Franciszkanie także przygarnęli pod swój dach rodziny ukraińskie. Bracia kurkowi pomagają doposażyć wszystkie te pomieszczenia w sprzęt domowy.
Zarząd Bractwa Kurkowego we Wronkach postanowił na najbliższym Walnym Zebraniu przeprowadzić składkę na potrzebujących. Sam Prezes Kmieciak organizuje pomoc żywnościową dla matek z dziećmi zamieszkującymi pobliski Dom Wczasowy, jednak podsumowując naszą rozmowę stwierdził że społeczeństwo obywatelskie samo sobie z kryzysem uchodźczym nie poradzi, nie będzie w stanie zarządzać tym procesem bez systemowego wsparcia i finansowania.
Niezależnie od wszystkiego nasi Braci Kurkowi z Wronek pomagają z całych sił !!!


Komunikaty Zarządu Zjednoczenia są na bieżąco aktualizowane i kolejne informacje będziemy przekazywać do wiadomości zjednoczonym Bractwom. Dzięki temu nasze działania będą skuteczniejsze, a siostry i bracia łatwiej znajdą to, co nas interesuje.
Kolejne komunikaty będą publikowane na stronie Zjednoczenia www.bractwa.eu

Krajowy Koordynator Zarządu ZKBS RP
w sprawach pomocy dla uchodźców z Ukrainy
brat January Bątkiewicz.

Podstawa działania:
Apel Prezesa Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP
z dnia 01 marca 2022r.
www.bractwa.eu