Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich RP Okręg Pomorski Okręg Bydgoski Okręg Poznański Okręg Szamotulski Okręg Leszczyński Okręg Ostrowski Okręg Śląski Okręg Krakowski Okręg Centralny Okręg Zachodniopomorski

9.03.2022 r. Komunikat 05/2022

Logo

Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich RP

W związku z  konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy Zarząd ZKBS RP informuje o następujących działaniach pomocowych prowadzonych od początku konfliktu przez nasze zjednoczone Bractwa i Okręgi Zjednoczenia.

Okręg Poznański
Jak przekazuje Sekretarz Bractwa Kurkowego w Wysokiej brat Mirosław Mantaj na terenie miasta i gminy Wysoka przebywa aktualnie ok. 150 obywateli Ukrainy. Większość z nich zamieszkała w budynku po byłym Domu Dziecka w Kijaszkowie. Są to głównie rodziny (kobiety i dzieci) pracowników największej firmy meblarskiej, funkcjonującej w naszej gminie - Hjort Knudsen. Dotychczasowa pomoc sprowadzała się do indywidualnych działań poszczególnych sióstr i braci Bractwa Kurkowego w Wysokiej: zarówno w postaci wsparcia finansowego, jak i rzeczowego. Bractwo, jako organizacja, jest w stałym kontakcie z Burmistrzem Miasta i Gminy Wysoka, który koordynuje pomoc dla Ukraińców goszczących na terenie gminy i gotowe jest w każdej chwili do pomocy o którą zwrócą się władze samorządowe.

Okręg Bydgoski
Wiceprezes Okręgu Bydgoskiego brat Kazimierz Wilczyński z KBS Więcbork
utrzymuje na bieżąco  kontakt ze wszystkimi podległymi Bractwami. Każde Bractwo prowadzi indywidualną akcje pomocy na miarę swoich możliwości. Bracia udostępniają swoje prywatne mieszkania w Bydgoszczy przybyłym uchodźcom z Ukrainy.
Strzelmistrz Bractwa Kurkowego Ziemia Grudziądzka brat Jan Zajkowski podał  informacje o wszelakiej pomoc od poszczególnych członków Bractwa udzielanej setkom Ukraińców przybyłych do Grudziądza. Trwa zbiórka żywności i odzieży w porozumieniu z miejscowym samorządem.

Okręg Krakowski
Rzecznik prasowy Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP brat Marian Satała z Bractwa Kurkowego w Krakowie relacjonuje:

Kolejne dwa wielkie auta z Dormagen z Niemiec przywiozły dary dla Ukrainy. Elżbieta Burtan, wojt gminy Zabierzów zorganizowała magazyn w OSP w Rudawie. Dary trafiły tu dzięki zabiegom brata Petera Olafa Hoffmanna, sekretarza generalnego EGS. Ze strony polskiej akcję koordynuje brat Zdzisław Grzelka, starszy Bractwa Kurkowego w Krakowie. Przy rozładunku pomagał brat Jan Dziura-Bartkiewicz, Prezes Okręgu Krakowskiego Bractw Kurkowych. Części rzeczy od razu zabrał Marek Rogóż, który dziś wieczorem rusza do Lwowa. Bracka pomoc udzielana jest na pełnych obrotach!

Okręg Pomorski
Strzelmistrz Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP
brat Mariusz Wegner przesłał następującą korespondencję:
Jak wszystkim wiadomo, ukraińskie Bractwa Kozackie są od wielu lat członkiem naszej europejskiej federacji strzeleckiej EGS. Spotykaliśmy się z nimi podczas lokalnych i europejskich spotkań strzeleckich. Delegacja, najczęściej pod wodzą brata Viktora Fedosiuka stanowiła dla nas wesołą kompanię.
Dzisiaj podziwiam akcję pomocy organizowaną spontanicznie przez Bractwa z naszego Zjednoczenia oraz chylę czoła przed systematyczną pomocą organizowaną przez Braci z Krakowa.
Proszę o rozważenie możliwości organizowania podczas imprez strzeleckich zbiórki na rzecz naszych braci Ukraińców cierpiących w wyniku rosyjskiej agresji.
Proponowane formy pomocy to:
- zbiórki pieniężne,
- zbiórki żywności długotrwałej,
- stworzenie bazy ubrań i mebli.
Z własnego doświadczenia podpowiem, aby nie zbierać mebli i odzieży a tylko tworzyć bazę ich przeznaczenia tj. rozmiarów, płci itd. Jak ogłosicie zbiórkę, to nie zapanujecie nad tym co zebraliście i będzie dodatkowa praca. To lepiej gdy dary czekają na swoją kolej u darczyńców.


Komunikaty Zarządu Zjednoczenia są na bieżąco aktualizowane i kolejne informacje będziemy przekazywać do wiadomości zjednoczonym Bractwom. Dzięki temu nasze działania będą skuteczniejsze, a siostry i bracia łatwiej znajdą to, co nas interesuje.
Kolejne komunikaty będą publikowane na stronie Zjednoczenia www.bractwa.eu

Krajowy Koordynator Zarządu ZKBS RP
w sprawach pomocy dla uchodźców z Ukrainy
brat January Bątkiewicz.

Podstawa działania:
Apel Prezesa Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP
z dnia 01 marca 2022r.
www.bractwa.eu