Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich RP Okręg Pomorski Okręg Bydgoski Okręg Poznański Okręg Szamotulski Okręg Leszczyński Okręg Ostrowski Okręg Śląski Okręg Krakowski Okręg Centralny Okręg Zachodniopomorski

6.03.2022 r. Komunikat 02/2022

Logo

Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich RP

W związku z  konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy Zarząd ZKBS RP informuje o następujących działaniach pomocowych prowadzonych od początku konfliktu przez nasze zjednoczone Bractwa i Okręgi Zjednoczenia.

Okręg Śląski

Prezes Okręgu Śląskiegobrat Jan Świgost przekazał kolejne informacje:

Dnia 2022.03.02 odbyło się zebranie Zarządu Bractwa Kurkowego Grodu Bytomskiego, na którym Hetman Bractwa brat Jan Świgost zreferował spotkanie członków Zarządu BKGB z Prezydentem Miasta Bytomia Mariuszem Wołoszem. Jednym z tematów spotkania była sytuacja przybywających do naszego kraju i regionu uchodźców ukraińskich uciekających przed zawieruchą wojenną jaka mam miejsce na Ukrainie oraz pomocy humanitarnej organizowania dla nich. Tego samego dnia w siedzibie Bractwa odbyło się spotkanie brackie, gdzie jednym z punktów spotkania była organizacja czynnej pomocy dla uchodźców przez bractwo i naszych braci. Temat pomocy został poddany głosowaniu i został przyjęty jednomyślnie. Wyznaczone osoby w Bractwie utrzymują stały kontakt z Centrum Koordynacji w Bytomiu do spraw pomocy dla Uchodźców z Ukrainy. Bracka pomoc jest odzewem na bieżące potrzeby zgłaszane do tego punktu koordynacji. Dla przykładu w trybie pilnym była zgłoszona potrzeba usunięcia awarii kaflowego pieca grzewczego, czy też dostarczenia opału, które były realizowane przez naszych braci. Oczywiście pomoc organizowana jest w różny sposób, nie tylko materialny. Należy tu wspomnieć o naszych braciach, którzy takiej niematerialnej pomocy udzielili przyjmując pod swój dach rodziny uchodźców, a są nimi brat Artur Koleba i nasz panujący Król brat Rafał Korzeniowski wraz z rodziną. Również rodzina naszego Hetmana zadysponowała dwa lokale mieszkalne na potrzeby zakwaterowania rodzin Uchodźców. Ich szlachetna postawa zasługuje na wyróżnienie.
Także w rodzinie Hetmana dwa mieszkania zostały zasiedlone przez rodziny uchodźców wojennych z Ukrainy.

Okręg Zachodniopomorski

Jak poinformował Prezes Okręgu Zachodniopomorskiego brat Robert Robak Bractwa Kurkowe zrzeszone w tym Okręgu Zjednoczenia Kurkowych Bractw strzeleckich RP  od początku wybuchu konfliktu ściśle współpracują z Burmistrzami i Starostami na swoim terenie w kwestii zbiórek materiałów opatrunkowych, żywności oraz ubrań, koców, śpiworów itp.
Dodatkowo nasze Bractwa zaproponowały samorządom przeprowadzenie szkoleń strzeleckich dla mieszkańców

Okręg Poznański

Jak przekazuje Prezes Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Gołańczy brat Piotr Nader już w minioną niedzielę 27 lutego 2022r. osobiście rozmawiał w sprawie możliwości udzielenia pomocy uchodźcom z Ukrainy z posłem ziemi pilskiej a w poniedziałek zgłosili się z wiceprezesem Bractwa do Fundacji Siepomaga Ukrainie z propozycją udostępnienia Sali Brackiej w Gołańczy na okres minimum pół roku  dla 35 osób potrzebujących pomocy z Ukrainy. W środę Zarząd Bractwa oficjalnie poparł te propozycję  a sobotnie Walne Zebranie Bractwa zatwierdziło te decyzję i wsparło ją dodatkowo zebraną kwotą 2 tys. złotych.
Jutro zostaną wysłane informacje w tej sprawie do Wojewody Wielkopolskiego, Starosty Wągrowieckiego i Burmistrza Miasta

Komunikaty Zarządu Zjednoczenia są na bieżąco aktualizowane i kolejne informacje będziemy przekazywać do wiadomości zjednoczonym Bractwom. Dzięki temu nasze działania będą skuteczniejsze, a siostry i bracia łatwiej znajdą to, co nas interesuje.
Kolejne komunikaty będą publikowane na stronie Zjednoczenia www.bractwa.eu

 

Krajowy Koordynator Zarządu ZKBS RP
w sprawach pomocy dla uchodźców z Ukrainy
brat January Bątkiewicz.

 

Podstawa działania:
Apel Prezesa Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP
z dnia 01 marca 2022r.
www.bractwa.eu