Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich RP Okręg Pomorski Okręg Bydgoski Okręg Poznański Okręg Szamotulski Okręg Leszczyński Okręg Ostrowski Okręg Śląski Okręg Krakowski Okręg Centralny Okręg Zachodniopomorski

6.03.2022 r. Komunikat 01/2022

Logo

Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich RP

W związku z  konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy Zarząd ZKBS RP informuje o następujących działaniach pomocowych prowadzonych od początku konfliktu przez nasze zjednoczone Bractwa i Okręgi Zjednoczenia.

Okręg Krakowski

Do Krakowa dotarły kolejne transporty z darami. Delegacji braci kurkowych z Niemiec przewodził sekretarz generalny EGS Peter Olaf Hoffmann. Jak twierdzi Starszy Krakowskiego Bractwa Kurkowego i wiceprezes Zjednoczenia brat Zdzisław Grzelka  aktualnie zasadnicze znaczenie mają w całym kraju Bractwa posiadające możliwości magazynowania i właściwej segregacji otrzymanych darów. Potem szefowie Okręgów naszego Zjednoczenia porozumiewają się indywidualnych Bractwami w kwestii indywidualnych konkretnych potrzeb uchodźców na swoim terenie. W sprawach szczególnych pomocy i konsultacji udziela Krajowy Koordynator Zarządu Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP brat January Bątkiewicz.

Ważne jest też współdziałanie braci i Bractwa z samorządami w sprawie zasiłków i zapomóg dla uchodźców przyjętych pod dach.

Wojny trwa miesiącami czy nawet latami i Bractwa muszą działać charytatywnie z pełną odpowiedzialnością i wizją przyszłości. Incydentalna pomoc jest ważna ale to działanie chwilowe i często jednorazowe. Podejmujmy się więc zadań pomocowych z pełną odpowiedzialnością i wyobraźnią ale we współpracą z Państwem Polskim, które ma większe możliwości.

Okręg Śląski

Prezes Okręgu Śląskiegobrat Jan Świgost określił dwa kierunki działania:
1. szkolenie,
2. pomoc rzeczowa:
- bracia udostępniają prywatne wolne mieszkania rodzinom ukraińskim,
- treningi strzeleckie są organizowane tylko na certyfikowanych bezpiecznych brackich obiektach i prowadzone przez uprawnionych instruktorów (m.in. na strzelnicy Bractwa Kurkowego w Rybniku). Każde nieprofesjonalne działanie związane z propagowaniem strzelectwa, organizowane spontanicznie i  nawet w dobrej wierze może doprowadzić do nieszczęścia i odpowiedzialności prawnej.
Jeśli chodzi o dystrybucję darów i pomocy to współpraca z samorządami sprawi że nasz pomoc będzie bardziej wyrazista, adresowana i celowa przy współpracy z miastami.

Okręg Pomorski

Jak poinformował Prezes Okręgu Pomorskiego brat Lech Magnuszewski 4 marca miało miejsce spotkanie Okręgu Pomorskiego w Brusach na którym blisko 40 uczestników omawiało także sprawy pomocy Ukrainie. Zebrano w Bractwach Okręgu Pomorskiego darowizny w kwocie ponad 12 tys. złotych a także wiele materiałów opatrunkowych, noktowizorów, ciepłych kurtek  czy kamizelek kuloodpornych. To wszystko już pojechało do przyjaciół w okupowanej Ukrainie. Członkowie Bractw przyjmują także do siebie całe rodziny z Ukrainy. Ta bardzo aktywna bracka pomoc odbywa się jednak we ścisłej współpracy z miejscowymi samorządami.

Okręg Szamotulski

Jak przekazał Prezes Okręgu Szamotulskiego brat Lech Orlik Bractwa już od tygodnia prowadza we własnym zakresie zbiórki pieniężne i dystrybucję zebranych darów a także oferują szeroką pomoc i zakwaterowanie uchodźcom z Ukrainy. Kolejne poczynania będą omawiane na najbliższych spotkaniach okręgowych.

Okręg Centralny

Prezes Okręgu Centralnego brat Jan Klauza utrzymuje na bieżąco  kontakt ze wszystkimi podległymi Bractwami. Każde Bractwo prowadzi indywidualną akcje pomocy na miarę swoich możliwości. Przedstawiciele Bractwa z Warszawy uczestniczyli w transporcie artykułów medycznych, śpiworów, karimat, termoodzieży oraz artykułów spożywczych do Dorohuska.
Członkowie Bractw są w stałym kontakcie z naszymi ukraińskimi przyjaciółmi – strzelcami z Ukrainy.

Okręg Leszczyński

W opinii Prezesa Okręgu Leszczyńskiego brata Macieja Osińskiego wszystkie Bractwa Okręgu Leszczyńskiego prowadzą we własnym zakresie szeroką akcję pomocową.

Okręg Poznański

Jak przekazuje Prezes Okręgu Poznańskiego brat Jan Mazur we wszystkich Bractwach trwa szeroko zakrojona akcja solidarności z Ukrainą i wszechstronnej pomocy dla uchodźców.

Komunikaty Zarządu Zjednoczenia są na bieżąco aktualizowane i kolejne informacje będziemy przekazywać do wiadomości zjednoczonym Bractwom. Dzięki temu nasze działania będą skuteczniejsze, a siostry i bracia łatwiej znajdą to, co nas interesuje.

Kolejne komunikaty będą publikowane na stronie Zjednoczenia www.bractwa.eu

 

Krajowy Koordynator Zarządu ZKBS RP
w sprawach pomocy dla uchodźców z Ukrainy
brat January Bątkiewicz.

 

Podstawa działania:
Apel Prezesa Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP
z dnia 01 marca 2022r.
www.bractwa.eu