Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich RP Okręg Pomorski Okręg Bydgoski Okręg Poznański Okręg Szamotulski Okręg Leszczyński Okręg Ostrowski Okręg Śląski Okręg Krakowski Okręg Centralny Okręg Zachodniopomorski

Piotr Sitarz Król 2015-18 Zjednoczenia KBS RP

W Tarnowskich Górach w dniach 17 i 18 kwietnia 2015 r. na XIV Kongresie Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP tytuł króla Zjednoczenia w turnieju królewskim wywalczył brat Piotr Sitarz z Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Ostrowie Wielkopolskim.