Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich RP Okręg Pomorski Okręg Bydgoski Okręg Poznański Okręg Szamotulski Okręg Leszczyński Okręg Ostrowski Okręg Śląski Okręg Krakowski Okręg Centralny Okręg Zachodniopomorski

Szkic historyczny po odrodzeniu ruchu brackiego w III RP

ZJEDNOCZENIE KURKOWYCH BRACTW STRZELECKICH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Szkic historyczny po odrodzeniu ruchu brackiego

Jedynym bractwem, które przetrwało represje, jakimi po II wojnie światowej zostały poddane wszystkie Bractwa Kurkowe w Polsce Ludowej, było Towarzystwo Strzeleckie - Bractwo Kurkowe w Krako­wie. Jemu właśnie przypadła historyczna rola chronienia od zapomnienia "żywych" tradycji strzeleckich. W 1978 r. w Muzeum Narodowym w Poznaniu zorganizowano wystawę ukazującą tradycje bractw. W latach następnych intensywnie gromadzono pamiątki i materiały archiwalne, a ich opracowanie umożliwiło wydanie kilku książek i katalogów, które spopularyzowały tradycję bractw wśród współczesnych. W 1986 roku wznowiło działalność Bractwo Strzeleckie w Bytomiu, a w roku następnym w Kórniku. To właśnie w tym mieście zorganizowano w 1991 roku spotkanie, na którym podjęto decyzję o reaktywowaniu Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP.

Rys historyczny Kurkowych Bractw Strzeleckich

Rys historyczny Kurkowych Bractw Strzeleckich.

Z dziejami polskich miast nierozerwalnie związane są bogate, wielowiekowe tradycje bractw strzeleckich. Najstarsze bractwa, takie jak w Świdnicy, Krakowie, czy w Poznaniu, powstały już w połowie XIII w.

Z upływem lat zmieniał się charakter ich działalności. Niemniej formy podstawowej działalności i społeczne funkcje bractw kurkowych, chociaż z konieczności uwspółcześnione, w ogólnym zarysie przetrwały niezmienione.