Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich RP Okręg Pomorski Okręg Bydgoski Okręg Poznański Okręg Szamotulski Okręg Leszczyński Okręg Ostrowski Okręg Śląski Okręg Krakowski Okręg Centralny Okręg Zachodniopomorski

REJESTR UCHWAŁ ZKBS RP

 

L.p.

Numer uchwały

Data uchw.

Miejsce uchwal.

Czego dotyczy uchwała

ROK 2008

01

01/KZ/10/2008

02.10.2008

Lidzbark Welski

Absolutorium Zarządu

02

01/ZZ/12/2008

13.12.2008

Witaszyce

Powołanie K. Statutowej

03

02/ZZ/12/2008

13.12.2008

Witaszyce

Zwoł. N. Zjazdu Poznań

04

03/ZZ/12/2008

13.12.2008

Witaszyce

Konfer. Hist. w AON

05

04/ZZ/12/2008

13.12.2008

Witaszyce

Budżet na 2009r.

06

05/ZZ/12/2008

13.12.2008

Witaszyce

Przyjęcie BK Kielce

ROK 2009

07

01/NZ/04/2009

24.04.2009

Poznań

Zmiany w Statucie

08

01/ZZ/10/2009

14.10.2009

Poznań

Druk Rocznika 2010

09

02/ZZ/10/2009

14.10.2009

Poznań

Kom. EGS Tuchola

10

03/ZZ/10/2009

14.10.2009

Poznań

Wynagr. praktykantki

11

04/ZZ/10/2009

14.10.2009

Poznań

Projekt budżetu 2010

12

05/ZZ/10/2009

14.10.2009

Poznań

Zarządz. str. internetową

13

06/ZZ/10/2009

14.10.2009

Poznań

Poczty e-mail

14

07/ZZ/10/2009

14.10.2009

Poznań

Zakup kserokopiarki

15

01/ZZ/12/2009

12.12.2009

Ostrów Wlkp.

Prace nad ustawą o broni

16

02/ZZ/12/2009

12.12.2009

Ostrów Wlkp.

Fundusz Króla EGS T.Ż.

17

03/ZZ/12/2009

12.12.2009

Ostrów Wlkp.

Wizerunek portalu Zjedn

18

04/ZZ/12/2009

12.12.2009

Ostrów Wlkp.

B. Pogorzela w O. L.

19

05/ZZ/12/2009

12.12.2009

Ostrów Wlkp.

Gdzie Kongresy w 2012

20

06/ZZ/12/2009

12.12.2009

Ostrów Wlkp.

Jubil. ordery dla Bractw

21

07/ZZ/12/2009

12.12.2009

Ostrów Wlkp.

Krzyż W. dla  J. Bryły

ROK 2010

22

01/ZP/03/2010

03.03.2010

Poznań

Płace dla sekretariatu

23

02/ZP/03/2010

03.03.2010

Poznań

Kwota na bież. wydatki

24

01/ZZ/04/2010

16.04.2010

Warszawa

Kom. d/s ustawy o broni

25

02/ZZ/04/2010

16.04.2010

Warszawa

Mandat delegata na EGS

26

03/ZZ/04/2010

16.04.2010

Warszawa

Mandaty Regionu VEGS

27

04/ZZ/04/2010

16.04.2010

Warszawa

Patronat nad Memoriał

28

05/ZZ/04/2010

16.04.2010

Warszawa

Przyjęcie B. Poniec

29

01/ZD/06/2010

12.06.2010

Śrem

Nadwyżka budżetu

30

02/ZD/06/2010

12.06.2010

Śrem

Absolutorium Zarządu

31

03/ZD/06/2010

12.06.2010

Śrem

Przesłanie rozliczenia f.

32

04/ZD/06/2010

12.06.2010

Śrem

Komercja strony Internet

33

05/ZD/06/2010

12.06.2010

Śrem

Materiały na Zjazd

34

06/ZD/06/2010

12.06.2010

Śrem

Odwołanie Sądu Honor.

35

07/ZD/06/2010

12.06.2010

Śrem

Udział w Zjazdach EGS

36

08/ZD/06/2010

12.06.2010

Śrem

Powołanie b. rewidenta

37

01/ZZ/10/2010

23.10.2010

Witaszyce

Upomnienia o składki

38

02/ZZ/10/2010

23.10.2010

Witaszyce

Pełnomoc. Z. Grzelka

39

03/ZZ/10/2010

23.10.2010

Witaszyce

Brak wypłata dla T. Żyły

40

04/ZZ/10/2010

23.10.2010

Witaszyce

Zwoł. N. Zjazdu Poznań

41

05/ZZ/10/2010

23.10.2010

Witaszyce

Termin Kong. Ostrów W.

42

06/ZZ/10/2010

23.10.2010

Witaszyce

Termin Zjazd Zbąszynek

43

07/ZZ/10/2010

23.10.2010

Witaszyce

Podkom. sejmowa broń

44

08/ZZ/10/2010

23.10.2010

Witaszyce

B. Pogorzela w O. Ostrów

45

09/ZZ/10/2010

23.10.2010

Witaszyce

Strona internetowa

46

01/ZZ/12/2010

11.12.2010

Krotoszyn

Regulamin Okręgów

47

02/ZZ/12/2010

11.12.2010

Krotoszyn

Uchyl. U.03/ZZ/10/2010

48

03/ZZ/12/2010

11.12.2010

Krotoszyn

Upoważ. J. Boruczkowski

ROK 2011

49

01/ZZ/03/2011

05.03.2011

Poznań

Grudziądz w O. Pomorsk

50

02/ZZ/03/2011

05.03.2011

Poznań

Przyjęcie KBS Nysa

51

03/ZZ/03/2011

05.03.2011

Poznań

Przyjęcie KBS Książ W.

52

01/NZ/03/2011

12.03.2011

Poznań

Wybór S. Honorowego

53

02/NZ/03/2011

12.03.2011

Poznań

Zmiany w Statucie Zj.

54

43/NZ/03/2011

12.03.2011

Poznań

Zmiany w Statucie Zj.

55

01/ZZ/05/2011

20.05.2011

Kraków

Przyjęcie KBK Katowice

56

02/ZZ/05/2011

20.05.2011

Kraków

Przyjęcie BK Sieraków

57

03/ZZ/05/2011

20.05.2011

Kraków

Porządek Zjazdu Zbąsz.

58

04/ZZ/05/2011

20.05.2011

Kraków

Regulamin Pracy Zarząd

59

04/ZZ/05/2011

20.05.2011

Kraków

Dofinans. Zj. Zbąszynek

60

05/ZZ/05/2011

20.05.2011

Kraków

Dofinans. Kórnik

61

01/ZD/07/2011

02.07.2011

Zbąszynek

Absolutorium Zarządu

62

02/ZD/07/2011

02.07.2011

Zbąszynek

Zatw. Regulaminy pracy

63

03/ZD/07/2011

02.07.2011

Zbąszynek

Pokrycie straty finans.

64

04/ZD/07/2011

02.07.2011

Zbąszynek

Honor. Patr. Prezydent

65

01/ZZ/09/2011

23.09.2011

Kórnik

Przyjęcie B. K. Mosina

66

02/ZZ/09/2011

23.09.2011

Kórnik

Termin Z. St. Gdański

67

03/ZZ/09/2011

23.09.2011

Kórnik

Dofinans. KBS Tuchola

68

04/ZZ/09/2011

23.09.2011

Kórnik

Koszty wysyłki krzyży

69

05/ZZ/09/2011

23.09.2011

Kórnik

Remont biura Zjedn.

70

06/ZZ/09/2011

23.09.2011

Kórnik

Koszty B. Rewidenta

71

07/ZZ/09/2011

23.09.2011

Kórnik

Publikacja zdjęć bezpł.

72

01/ZZ/11/2011

05.11.2011

Tuchola

Zmiana biura ksiegow.

73

02/ZZ/11/2011

05.11.2011

Tuchola

Wnioski o Wielk. Order

74

03/ZZ/11/2011

05.11.2011

Tuchola

Patronat Prezydenta

75

04/ZZ/11/2011

05.11.2011

Tuchola

Kalendarze na 2012r.

76

01/ZZ/12/2012

10.12.2011

Witaszyce

Stwierdzenie Kworum

77

02/ZZ/12/2012

10.12.2011

Witaszyce

Dotacja Ostrów Wlkp.

78

03/ZZ/12/2012

10.12.2011

Witaszyce

3.000 zł na sejmik W-wa

79

04/ZZ/12/2012

10.12.2011

Witaszyce

Zapłata Krzyż Śrem

ROK 2012

80

01/ZZ/03/2012

10.03.2012

Wrocław

Zawiesz. B.S.K .Syców

81

02/ZZ/03/2012

10.03.2012

Wrocław

Wydruk Statutu Zjedn.

82

03/ZZ/03/2012

10.03.2012

Wrocław

Dotacja pogrzeb Ostrów

83

04/ZZ/03/2012

10.03.2012

Wrocław

Dotacja Sejmik W-wa

84

05/ZZ/03/2012

10.03.2012

Wrocław

Zapłata Krzyż Śrem

85

06/ZZ/03/2012

10.03.2012

Wrocław

Zbycie kanapy biuro

86

07/ZZ/03/2012

10.03.2012

Wrocław

Regul. Orderu Zasługi

87

01/ZZ/05/2012

26.05.2012

Tuchola

Przyjęcie BK Szczecinek

88

02/ZZ/05/2012

26.05.2012

Tuchola

Przyjęcie BK Łomża

89

03/ZZ/05/2012

26.05.2012

Tuchola

BK Sępolno do O. Bydg

90

04/ZZ/05/2012

26.05.2012

Tuchola

Projekt budżetu na 2012

91

01/ZZ/07/2012

13.07.2012

Ostrów Wlkp.

Przyjęcie BK Głogówek

92

02/ZZ/07/2012

13.07.2012

Ostrów Wlkp.

Przyjęcie BK Wolin

93

03/ZZ/07/2012

13.07.2012

Ostrów Wlkp.

Strzelmistrz Kongresu

94

04/ZZ/07/2012

13.07.2012

Ostrów Wlkp.

Wypis BK Wojciechowo

95

05/ZZ/07/2012

13.07.2012

Ostrów Wlkp.

Wypis BK Ujście

96

01/KZ/09/2012

28.09.2012

Ostrów Wlkp.

Absolutorium Zarządu

97

02/KZ/09/2012

28.09.2012

Ostrów Wlkp.

Pokrycie strat budżetu

98

03/KZ/09/2012

28.09.2012

Ostrów Wlkp.

Nowy Order Zjednocz.

99

04/KZ/09/2012

28.09.2012

Ostrów Wlkp.

Nowy Order Zasługi

100

05/KZ/09/2012

28.09.2012

Ostrów Wlkp.

Terminy Zjazdów

101

06/KZ/09/2012

28.09.2012

Ostrów Wlkp.

Kontrola Księgowości

102

07/KZ/09/2012

28.09.2012

Ostrów Wlkp.

Popularyzacja Bractw

103

08/KZ/09/2012

28.09.2012

Ostrów Wlkp.

Krzyż W. A. Turowicz

104

09/KZ/09/2012

28.09.2012

Ostrów Wlkp.

Pismo Rzecznik P.O.

105

10/KZ/09/2012

28.09.2012

Ostrów Wlkp.

Pełnomoc. ds. młodzież

106

11/KZ/09/2012

28.09.2012

Ostrów Wlkp.

Kom. Rewiz dla T. Żyła

107

12/KZ/09/2012

28.09.2012

Ostrów Wlkp.

Członk. w 1 Bractwie

108

13/KZ/09/2012

28.09.2012

Ostrów Wlkp.

Budżet Zjedn. na 2012r.

109

01/ZZ/10/2012

13.10.2012

Wrocław

Ustanow. Recznika Pras.

110

02/ZZ/10/2012

13.10.2012

Wrocław

Kom. Herald-Histor.

111

03/ZZ/10/2012

13.10.2012

Wrocław

Składki BK Mosina

112

04/ZZ/10/2012

13.10.2012

Wrocław

Zasady Bezp. Strzelania

113

01/ZZ/12/2012

08.12.2012

Witaszyce

Skład K. Herald-Hist.

114

02/ZZ/12/2012

08.12.2012

Witaszyce

Powst. Kom. Strzeleckiej

115

03/ZZ/12/2012

08.12.2012

Witaszyce

Powst. Kom. Inwentaryz.

116

04/ZZ/12/2012

08.12.2012

Witaszyce

Zjazd Starog. Gdański

117

05/ZZ/12/2012

08.12.2012

Witaszyce

Zjazdy w kwietniu br.

118

06/ZZ/12/2012

08.12.2012

Witaszyce

Krzyż W. A. Twaróg

119

07/ZZ/12/2012

08.12.2012

Witaszyce

Krzyż W. T. Janowski

120

08/ZZ/12/2012

08.12.2102

Witaszyce

Krzyż W. T. Żychlewicz

121

09/ZZ/12/2012

08.12.2012

Witaszyce

SH dla W. Maciejewski

ROK 2013

122

01/ZZ/03/2013

02.03.2013

Poznań

Przyjęcie BK G. Zabrze

123

02/ZZ/03/2013

02.03.2013

Poznań

Skarga Ustawa o Broni

124

03/ZZ/03/2013

02.03.2013

Poznań

Powst. O. Zachodniopom.

125

04/ZZ/03/2013

02.03.2013

Poznań

Krzyż W. A. Twaróg

126

05/ZZ/03/2013

02.03.2013

Poznań

Krzyż W. H. Marczewski

127

06/ZZ/03/2013

02.03.2013

Poznań

Zmiana domeny intern.

128

01/ZZ/06/2013

07.06.2013

Starogard Gdański

Przyjęcie B.K. Radom

129

02/ZZ/06/2013

07.06.2013

Starogard Gdański

Wypis BK Grudziądz

130

03/ZZ/06/2013

07.06.2013

Starogard Gdański

Sprawa T. Żyły

131

01/ZD//06/2013

08.06.2013

Starogard Gdański

Absolutorium za 2012r.

132

02/ZD/06/2013

08.06.2013

Starogard Gdański

Budżet na 2013r.

133

03/ZD/06/2013

08.06.2013

Starogard Gdański

Sprawozd. finans. 2012

134

04/ZD/06/2013

08.06.2013

Starogard Gdański

Biuro kontakt internet

135

05/ZD/06/2013

08.06.2013

Starogard Gdański

Powoł. K. Statutowej

136

06/ZD/06/2013

08.06.2013

Starogard Gdański

Wyższa składka Bractwa

137

07/ZD/06/2013

08.06.2013

Starogard Gdański

Nowa Konf. Programowa

138

01/ZZ/09/2013

01.09.2013

Śrem

Przyjęcie BK Witkowo

139

02/ZZ/09/2013

01.09.2013

Śrem

Powoł. K. Statutowej

140

03/ZZ/09/2013

01.09.2013

Śrem

4.500 pogrzeb Kapelana

141

04/ZZ/09/2013

01.09.2013

Śrem

Zjazd T. Podgórne

142

05/ZZ/09/2013

01.09.2013

Śrem

Nowy Kapelan Zjedn.

143

06/ZZ/09/2013

01.09.2013

Śrem

Strzel.Lilia Kalisz I grup

144

07/ZZ/09/2013

01.09.2013

Śrem

Regul. Zarząd K. Wielki

145

01/ZZ/10/2013

26.10.2013

Węgrów

Opłatek Witaszyce

146

01/ZZ//12/2013

07.12.2013

Witaszyce

Współ. z Min. Kultury

147

02/ZZ/12/2013

07.12.2013

Witaszyce

Kongres Tarnows. Góry

148

03/ZZ/12/2013

07.12.2013

Witaszyce

Zjazd Pleszew 2016

149

04/ZZ/12/2013

07.12.2013

Witaszyce

Zjazd Sępolno K.2017

150

05/ZZ/12/2013

07.12.2013

Witaszyce

Kongres Jarocin 2018

151

06/ZZ/12/2013

07.12.2013

Witaszyce

Poparcie Br. z Ukrainy

152

07/ZZ/12/2013

07.12.2013

Witaszyce

Statut O. Śląski

ROK 2014

153

01/ZZ/02/2014

14.02.2014

Tarnowice Stare

Dofinans. Konfer. Hist.

154

01/ZD/05/2014

03.05.2014

Tarnowo Podgór.

Absolutorium Zarząd

155

02/ZD/05/2014

03.05.2014

Tarnowo Podgór.

Sprawozdanie finansowe

156

03/ZD/05/2014

03.05.2014

Tarnowo Podgór.

Budżet na 2014r.

157

04/ZD/05/2014

03/05/2014

Tarnowo Podgór.

Skrócenie kadencji Zarz.

158

01/ZZ/05/2014

24.05.2014

Łódź

Zjazd Toruń 2019

159

02/ZZ/05/2014

24.05.2014

Łódź

Uznanie Statut O. Śląski

160

03/ZZ/05/2014

24.05.2014

Łódź

Przyjęcie BK Podlasie

161

01/ZZ/09/2014

27.09.2014

Tarnowice Stare

Wezwanie składki

162

02/ZZ/09/2014

27.09.2014

Tarnowice Stare

Darowizna Ukraina

163

03/ZZ/09/2014

27.09.2014

Tarnowice Stare

Zmiany Statutu Zjedn.

164

04/ZZ/09/2014

27.09.2014

Tarnowice Stare

Większa domena intern

165

01/ZZ/11/2014

29.11.2014

Wrocław

Zatwierdz. poprz. uchwał

ROK 2015

166

01/ZZ/03.2015

07.03.2015

Tarnowice Stare

Projekt Budżet na 2015r

168

02/ZZ/03/2015

07.03.2015

Tarnowice Stare

Zwol. z opłat za ordery

161

03/ZZ/03/2015

07.03.2015

Tarnowice Stare

Kom. Hist. Dokument.

169

04/ZZ/03/2015

07.03.2015

Tarnowice Stare

Ankiety o broni Bractwa

170

05/ZZ/03/2105

07.03.2015

Tarnowice Stare

Uznanie Statutu O. Śląsk

171

06/ZZ/03/2015

07.03.2015

Tarnowice Stare

Odznaczenia K. Wielki

172

01/KZ/04/2015

17.04.2015

Tarnowice Stare

Zatw. sprawozd. finans

173

02/KZ/04/2015

17.04.2015

Tarnowice Stare

Absolutorium Zarząd

174

03/KZ/04/2015

17.04.2015

Tarnowice Stare

Budżet na 2015r.

175

04/KZ/04/2015

17.04.2015

Tarnowice Stare

Zmiany Statutu Zjedn.

177

05/KZ/04/2015

17.04.2015

Tarnowice Stare

Federacja Stow. Proobr.

178

06/KZ/04/2015

17.04.2015

Tarnowice Stare

Zakaz konkurencji PZSS

179

07/KZ/04/2015

17.04.2015

Tarnowice Stare

Wydanie Albumu

180

08/KZ/04/2015

17.04.2015

Tarnowice Stare

Upominki dla gości

181

09/KZ/04/2015

17.04.2015

Tarnowice Stare

Obniżenie wieku K. Mł.

182

01/ZZ/05/2015

14.05.2015

Warszawa

Ukonst. Zarządu Zjedn.

183

02/ZZ/05/2015

14.05.2015

Warszawa

Kom. Herald-Orderowa

184

03/ZZ/05/2015

14.05.2015

Warszawa

Wydanie Księgi Jubil.

185

04/ZZ/05/2015

14.05.2015

Warszawa

Realizacja pomnika Poz.

186

05/ZZ/05/2015

14.05.2015

Warszawa

Deklaracje do braci

187

06/ZZ/05/2105

14.05.2015

Warszawa

5 tys. na Pomnik J III S.

188

01/ZZ/09/2015

16.09.2015

Warszawa

Przyjęcie BK Żnin

189

02/ZZ/09/2015

16.09.2015

Warszawa

Zakup laptopa, drukarki.

190

03/ZZ/09/2015

16.09.2015

Warszawa

Tablica info. Biuro Zj.

191

04/ZZ/09/2015

16.09.2015

Warszawa

Podziękowania za Peine

192

01/ZZ/11/2015

07.11.2015

Witaszyce

2,5tys.pogrzeb St. Osiew.

193

02/ZZ/11/2015

07.11.2015

Witaszyce

Propozycje Dystynkcji

194

03/ZZ/11/2015

07.11.2015

Witaszyce

Federacja Organ. Proobr.

195

04/ZZ/11/2015

07.11.2015

Witaszyce

Wypis BK Grudziądz

196

05/ZZ/11/2015

07.11.2015

Witaszyce

Składki BK Wolsztyn

ROK 2016

197

01/ZZ/02/2016

20.02.2016

Pleszew

Przyjęcie BK Luboń

198

02/ZZ/02/2016

20.02.2016

Pleszew

Budżet na 2016r.

199

03/ZZ/02/2106

20.02.2016

Pleszew

Flaga Zjednoczenia

200

04/ZZ/02/2016

20.02.2016

Pleszew

Flaga Zjedn. - barwy

201

05/ZZ/02/2016

20.02.2016

Pleszew

Srebrna Gwiazda

202

06/ZZ/02/2016

20.02.2016

Pleszew

Baretki do orderów

203

07/ZZ/02/2016

20.02.2016

Pleszew

Nowy Krzyż za zasługi

204

08/ZZ/02/2016

20.02.2016

Pleszew

Nowy medal za zasługi

205

09/ZZ/02/2016

20.02.2016

Pleszew

Patenty oficerskie zarząd

206

10/ZZ/02/2016

20.02.2016

Pleszew

Krzyż W. A. Gołemb.

207

11/ZZ/02/2016

20.02.2016

Pleszew

Krzyż W. J. Klauza

208

12/ZZ/02/2016

20.02.2016

Pleszew

5 tys. Pomnik Wiedeń

209

01/ZZ/04/2016

08.04.2016

Pleszew

Archiwum Zjednoczenia

210

01/ZD/04/2016

09.04.2016

Pleszew

Wybór Przewodnicząc.

211

02/ZD/04/2016

09.04.2016

Pleszew

Przyjęcie porządku obr.

212

03/ZD/04/2016

09.04.2016

Pleszew

K. Mandat- skrótac.

213

04/ZD/04/2016

09.04.2016

Pleszew

K. Uchwał i Wniosków

214

05/ZD/04/2016

09.04.2016

Pleszew

Przyjęcie sprawozdań

215

06/ZD/04/2016

09.04.2016

Pleszew

Absolutorium Zarząd

216

07/ZD/04/2016

09.04.2016

Pleszew

Krzyż za Wieloletnią S.

217

08/ZD/04/2016

09.04.2016

Pleszew

Medal za zasługi

218

09/ZD/04/2016

09.04.2016

Pleszew

Zmiana Uchw. Order Zj.

219

10/ZD/04/2016

09.04.2016

Pleszew

Budżet na 2016r.

220

11/ZD/04/2016

09.04.2016

Pleszew

Bilans za 2015r.

221

12/ZD/04/2016

09.04.2016

Pleszew

Zmiany w Statucie Zj.

222

01/ZZ/05/2016

27.05.2016

Tarnowo Podg.

----------------------------

223

01/ZZ/08/2016

13.08.2016

Łódź

Tylko do 1 Bractwa

224

02/ZZ/08/2016

13.08.2016

Łódź

Bal Świebodzin

225

03/ZZ/09/2016

29.10.2016

Sępolno Krajeńs.

14.05.2017 Pomnik P-ń

226

01/ZZ/12/2016

10.12.2016

Witaszyce

Projekt budżetu

227

02/ZZ/12/2016

10.12.2016

Witaszyce

Przyjęcie BK Radom

ROK 2017

228

01/ZZ/03/2017

18.03.2017

Sępolno Kraj.

-----------------------------

229

01/ZZ/04/2017

21.04.2017

Sępolno Kraj

Przynal.  do kilku bractw

230

02/ZZ/04/2017

21.04.2017

Sępolno Kraj.

BK Łobżenica O. Bydg.

231

03/ZZ/04/2017

21.04.2017

Sępolno Kraj.

Przyjęcie BK Lublin

232

04/ZZ/04/2017

21.04.2017

Sępolno Kraj.

Przyjęcie ŻKBS Głogów

233

05/ZZ/04/2017

21.04.2017

Sępolno Kraj.

6 tys. na Pomnik Poznań

234

06/ZZ/04/2017

21.04.2017

Sępolno Kraj.

Krzyż W. Teofil Fengier

235

07/ZZ/04/2017

21.04.2017

Sępolno Kraj.

100 lecie Powst. Wlkp.

236

08/ZZ/04/2017

21.04.2017

Sępolno Kraj.

Wyższa Uczelnia P. Wlkp

237

09/ZZ/04/2017

21.04.2017

Sępolno Kraj.

Wezwanie Rokosz-Kucz.

238

01/ZD/04/2017

22.04.2017

Sępolno Kraj.

Przewodniczący Obrad

239

02/ZD/04/2017

22.04.2017

Sępolno Kraj.

Porządek Obrad

240

03/ZD/04/2017

22.04.2017

Sępolno Kraj.

Kom. Mandat- Skrutac.

241

04/ZD/04/2017

22.04.2017

Sępolno Kraj.

Kom. uchwał i wniosków

242

05/ZD/04/2017

22.04.2017

Sępolno Kraj.

Absolutorium za 2016

243

06/ZD/04/2017

22.04.2017

Sępolno Kraj.

Zatw. bilans za 2016

244

07/ZD/04/2017

22.04.2017

Sępolno Kraj.

Bilans na 2017

245

08/ZD/04/2017

22.04.2017

Sępolno Kraj.

20% za ordery na Okręg

247

09/ZD/04/2017

22.04.2017

Sępolno Kraj.

Zniesienie opłat ordery

248

10/ZD/04/2017

22.04.2017

Sępolno Kraj.

100-lecie Powst. Wielkop.

249

11/ZD/04/2017

22.04.2017

Sępolno Kraj.

Fundacja Bracka Pomoc

250

12/ZD/04/2017

22.04.2017

Sępolno Kraj.

Koniec nowych stopni

251

01/ZZ/06/2017

24.06.2017

Łódź

-----------------------------

252

01/ZZ/08/2017

27.08.2017

Ostrzeszów

Przyjęcie BS w Broku

253

02/ZZ/08/2017

27.08.2017

Ostrzeszów

Przyjęcie BK Gorlice

254

03/ZZ/08/2017

27.08.2017

Ostrzeszów

Przyj. Regiment Głogów

256

04/ZZ/08/2017

27.08.2017

Ostrzeszów

7 tys. na Pomnik Poznań

257

05/ZZ/08/2017

27.08.2017

Ostrzeszów

Strzelanie o Statuetkę

258

06/ZZ/08/2017

27.08.2017

Ostrzeszów

1 tys. na OSP Pomorze

259

01/ZZ/10/2017

21.10.2017

Jarocin

-----------------------------

260

01/ZZ/12/2017

16.12.2017

Krojanty

Krzyż W. M. Osiński

ROK 2018

261

01/KZ/04/2018

21.04.2018

Jarocin

-----------------------------

262

01/ZD/05/2018

08.05.2018

Sypniewo

Statut do ustawy o stow.

263

02/ZD/05/2018

08.05.2018

Sypniewo

Regul. Strz. o Młodz. Kr.

264

03/ZD/05/2018

08.05.2018

Sypniewo

Strzelanie w Leudal

265

01/ZZ/06/2018

16.06.2018

Starogard Gdański

Ukonstyt. Zarządu Zjedn.

266

01/ZZ/08/2018

25.08.2018

Ostrów Wlkp.

3tys. na 100 salw Ostrów

267

02/ZZ/08/2018

25.08.2018

Ostrów Wlkp.

Poczta elektroniczna

268

03/ZZ/08/2018

25.08.2018

Ostrów Wlkp.

P. Sitarz Św. Nar. Ukraina

269

01/ZZ/12/2018

27.12.2018

Pleszew

----------------------------

ROK 2019

270

01/ZZ/04/2019

13.04.2019

Toruń

Zatw. porządku obrad

271

02/ZZ/04/2019

13.04.2019

Toruń

Zatw. ostat. protokołu

272

03/ZZ/04/2019

13.04.2019

Toruń

Spraw. finans. za 2018r.

273

04/ZZ/04/2019

13.04.2019

Toruń

Odwoł K. Heraldycznej

274

05/ZZ/04/2019

13.04.2019

Toruń

Zakres obow. rzecznika

275

06/ZZ/04/2019

13.04.2019

Toruń

Powoł. M. Satały - rzecznik

276

07/ZZ/04/2019

13.04.2019

Toruń

Instrukcja Kancelaryjna

277

08/ZZ/04/2019

13.04.2019

Toruń

Zjazd Delegatów Toruń

278

09/ZZ/04/2019

13.04.2019

Toruń

Regul. Strz. Młodzieżow.

279

10/ZZ/04/2019

13.04.2019

Toruń

Gwiazda Krzyż Komand

280

11/ZZ/04/2019

13.04.2019

Toruń

Aktual. danych o Bractw

281

01/ZZ/06/2019

08.06.2019

Rawicz

Zatw. porządku obrad

282

02/ZZ/06/2019

08.06.2019

Rawicz

Zatw. ostat. protokołu

283

03/ZZ/06/2019

08.06.2019

Rawicz

Przyjęcie BK Skarszewy

284

04/ZZ/06/2019

08.06.2019

Rawicz

Przyjęcie BSK W-wa.

285

05/ZZ/06/2019

08.06.2019

Rawicz

Zespól rozlicz. Pomnika

286

01/ZZ/06/2019

21.06.2019

Toruń

Zatw.  porządku obrad

287

02/ZZ/06/2019

21.06.2019

Toruń

Zatw. ostat. protokołu

288

03/ZZ/06/2019

21.06.2019

Toruń

Alternat. prod. medali

289

01/ZD/06/2019

22.06.2019

Toruń

Wybór Przewod. obrad

290

02/ZD/06/2019

22.06.2019

Toruń

Wybór V-ce Przewod.

291

03/ZD/06/2019

22.06.2019

Toruń

Wybór Sekretarza Obr

292

04/ZD/06/2019

22.06.2019

Toruń

Przyj. Porządku obrad

293

05/ZD/06/2019

22.06.2019

Toruń

Przyj. Regul. Obrad

294

06/ZD/06/2019

22.06.2019

Toruń

Wybór K. Mandat-skrut.

295

07/ZD/06/2019

22.06.2019

Toruń

Wybór K. Uchwał i Wn.

296

08/ZD/06/2019

22.06.2019

Toruń

Wybór V-ce Przew. obr.

297

09/ZD/06/2019

22.06.2019

Toruń

Uzupełn. składu Kom.

298

10/ZD/06/2019

22.06.2019

Toruń

Zatw. spraw. finans. 2018

299

11/ZD/06/2019

22.06.2019

Toruń

Absolutorium Zarządu

300

12/ZD/06/2019

22.06.2019

Toruń

Zatw. budżetu na 2019r

301

13/ZD/06/2019

22.06.2019

Toruń

Delegaci na obrady EGS

302

01/ZZ/09/2019

26.09.2019

Rawicz

Zatw. porządku obrad

303

02/ZZ/09/2019

26.09.2019

Rawicz

Zatw. ostat. protokołu

304

03/ZZ/09/2019

26.09.2019

Rawicz

Zwoł. Zarząd Z. na Śląsk

305

04/ZZ/09/2019

26.09.2019

Rawicz

T. Pawłowski strona. int.

306

05/ZZ/09/2019

26.09.2019

Rawicz

Odezwa do Bractw

307

06/ZZ/09/2019

27.09.2019

Rawicz

5 tys. dla BK Toruń

308

01/ZZ/12/2019

12.12.2019

Pleszew

Dotacja dla Okręgów

309

02/ZZ12/2019

12.12.2019

Pleszew

Komisja Inwentaryzac.

310

03/ZZ/12/2019

12.12.2019

Pleszew

Nowa Komisja Statutowa

311

04/ZZ/12/2019

12.12.2019

Pleszew

Nowa Komisja Kongres

ROK 2020

312

01/ZZ/09/2020

25.09.2020

Poznań

Przyjęcie KBSK Terespol

ROK 2021

313

01/ZZ/06/2021

11.06.2021

Starogard Gdański

Rejestr Uchwał ZKBSRP

314

02/ZZ/06/2021

11.06.2021

Starogard Gdański

Info o wpisach do KRS

315

03/ZZ/06/2021

11.06.2021

Starogard Gdański

Zmiany w Regul. Strzel.

316

04/ZZ/06/2021

11.06.2021

Starogard Gdański

Przegląd składek Bractw