Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich RP Okręg Pomorski Okręg Bydgoski Okręg Poznański Okręg Szamotulski Okręg Leszczyński Okręg Ostrowski Okręg Śląski Okręg Krakowski Okręg Centralny Okręg Zachodniopomorski
Hymn BK logo
Wykonanie: One Man Band - Andrzej Walus

Marsz Zjednoczonych Kurkowych Bractw Strzeleckich R.P.

słowa: Stanisław Krasicki (ps. Kr. Stasicki) KBS Bydgoszcz (1929 r.)
na melodię: „Hymn Strzelców” – Władysław Ludwik Anczyc (1863 r.)

I.

Hej, Bracia, wraz – szeregiem broń przy broni!
A z piersi naszych żywy stanie mur.
Jak ojców kord – tak Polskę dziś zasłoni
Z braterskich strzelb piorunów gromki chór.
Wszak z hufca strzelców zastęp wnet gotowy,
By za Ojczyznę w święty ruszyć bój,
Obrońców ziemi wzbudzić zapał nowy
I mundur zmienić na obrońców strój.

Ref.

Po wieków wiek strzeleckie oko, dłoń
To straż, to tarcz, to dla Ojczyzny broń.

II.

Gdy w dziejów mroku życie Polski gasło,
Krew bohaterów sączył srogi wróg,
W bractwie strzeleckim żyło wieczne hasło:
Hej! W broni palnej szukaj zbawczych dróg!
I pierzchnął wróg z Ojczyzny zmartwychwstałej,
Rozprysła się kajdanów twarda stal,
Więc ojców wzorem i dla ojców chwały
Do oka broń i mierz i cel i pal!


Ref.

Po wieków wiek strzeleckie oko, dłoń
To straż, to tarcz, to dla Ojczyzny broń.