Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich RP Okręg Pomorski Okręg Bydgoski Okręg Poznański Okręg Szamotulski Okręg Leszczyński Okręg Ostrowski Okręg Śląski Okręg Krakowski Okręg Centralny Okręg Zachodniopomorski

Akt Odnowienia ZKBS RP

Wykaz prezesów Bractw Kurkowych, którzy podpisali Akt Odnowienia
Zjednoczenia Bractw Kurkowych Rzeczypospolitej Polskiej

Akt Odnowienia ZKBS RP

- Stanisław Bolechała – Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe w Krakowie

- Ireneusz Dobrowolski – Bractwo Kurkowe Grodu Bytomskiego w Bytomiu

- Jerzy Jurga – Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Śremie

- Ryszard Kapłon – Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Pogorzeli

- Przemysław Wojciechowski – Poznańskie Bractwo Kurkowe w Poznaniu

- Kazimierz Krawiarz – Kórnickie Bractwo Kurkowe im. Ks. S. Janasika w Kórniku-Bninie

- Marian Malusi – przedwojenny członek Bractwa Kurkowego w Kórniku